2019-07-17

Dieren en hun rituelen

Rituelen bieden structuur aan het leven van dieren. Vergeleken met gewoonten en routines van dieren geeft het ritueel een verwijzende boodschap af. Deze betekenisvolle boodschap wordt door het dier volgens de regels der kunst uitgedrukt. De functie van ons ritueel is af te leiden uit diergedrag. Bij pauwfazanten zoekt in de paartijd de haan naar wormpjes, neemt die in zijn bek en laat het vrouwtje die uit zijn bek pikken. Alle pauwen doen het, een pauw kan het niet nalaten. De boodschap is verpa...

Lees verder