Synoniemen van Dier

2019-12-11

Dier

Een dier is een meercellig, levend organisme dat in staat is om te bewegen en te reageren op zijn omgeving door middel van zintuigen. Een kat of een hond zijn voorbeelden van dieren. De wetenschappelijke naam voor dieren is Animalia. Hoewel mensen ook onder de Animalia vallen, wordt met het woord dier vaak een niet-menselijk wezen bedoeld. Bijna alle dieren zijn in staat om zelfstandig te bewegen. Hierbij gebruiken ze energie, dat verkregen moet worden uit voedsel. Het lichaam van een dier besta...

2019-12-11

dier

dier - Zelfstandignaamwoord 1. (dierkunde) met zintuigen uitgerust meercellig organisme dat zijn energie verkrijgt uit andere dierlijke of plantaardige organismen dier - Aanwijzend voornaamwoord 1. (verouderd) genitief vrouwelijk enkelvoud van die Het huis dier vrouw.|Het huis van die vrouw. 2. (verouderd) genitief meervoud van die Het gedrag dier lieden.|Het gedrag van die lui.<...

2019-12-11

dier

dier - zelfstandig naamwoord 1. geen plant of mens, maar wel een levend wezen ♢ een hond is een dier 1. een lekker dier [vertederend, aantrekkelijk persoon] 2. een politiek dier [iemand die zich veel met politiek bezighoudt] 3. de koning der dieren <...

2019-12-11

Dier

Dier (animal). Volgens eene aloude indeeling behooren alle voorwerpen tot één van de 3 rijken der natuur, namelijk dat der dieren, der planten of der delfstoffen. De beide eerste bevatten de bewerktuigde, het laatste de onbewerktuigde gewrochten. Terwijl deze laatste uit gelijksoortige deelen bestaan, zijn de dieren en planten zamengesteld uit een aantal afzonderlijke werktuigen (organen), die tot het volbrengen van bepaalde levensverrigtingen dienen. Zij hebben een tijdelijk leven en worden n...

2019-12-11

dier

het dier met de twee ruggen, kijk onder beest* met de twee ruggen.

2019-12-11

Dier

levend wezen, dat naast de algemeene kenmerken van het leven: voeding, groei en voortplanting, ook nog animale of dierlijke eigenschappen bezit. Een d. heeft het vermogen tot voortbeweging en tot zintuigelijke waarneming, waartoe organen: spieren, zenuwen en zintuigen (bij de eencellige dieren organellen) aanwezig zijn; deze verschijnselen wijzen ook op een zinnelijk bewustzijn. Verder is in tegenstelling met de groene planten een dier niet in staat zelf zijn organisch voedsel te bereiden, maar...

2019-12-11

Dier

zie Beest.