Wat is de betekenis van diepgang?

2019
2022-08-10
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

diepgang

diepgang - Zelfstandignaamwoord 1. (scheepvaart) hoe diep een schip onder water steekt Een zeilboot heeft vaak meer diepgang dan een motorboot 2. inhoud, niveau, kwaliteit De film was leuk om te zien maar had bedroevend weinig diepgang. Woo...

Lees verder
1981
2022-08-10
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Diepgang

afstand van het wateroppervlak tot het laagste punt van de scheepsbodem. De zeewaardigheid wordt bevorderd als de diepgang achter meer is dan voor („stuurlast”). Is de diepgang voor groter dan achter, dan spreekt men van „koplast”.

Lees verder
1973
2022-08-10
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Diepgang

m. (g. mv.), 1. (scheepvaart) diepte waartoe een schip zich onder de waterspiegel uitstrekt in bepaalde omstandigheden van belading enz. : een vaartuig van 20 voet 2. (fig.) diepte in geestelijk opzicht: dit geschrift getuigt van oorspronkelijk denken zowel als van geestelijke diepgang. Aan de diepgang is een grens in verband met de veiligheid va...

Lees verder
1971
2022-08-10
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Diepgang

Diepgang - → Hoofdafmetingen.

1952
2022-08-10
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Diepgang

s., djipgong.

1950
2022-08-10
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Diepgang

m.. (zeew.) diepte waartoe een schip zich onder de waterspiegel uitstrekt in bep. omstandigheden van belading enz.: een vaartuig van 20 voet diepgang ; ook fig.

1947
2022-08-10
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

DIEPGANG

is bij schepen een maat, naar onderen van de waterspiegel af gemeten tot de onderkant van het schip. De diepgang is vóór- en achteruit niet steeds gelijk en moet dan afzonderlijk worden aangeduid. Onder gemiddelde diepgang verstaat men de halve som van diepgang voor en achter. De maximale diepgang wordt gemeten tot de onderkant van he...

Lees verder
1937
2022-08-10
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

diepgang

m. (inzinking van een vaartuig beneden de waterlijn): een vaartuig van 20 voet -, met 20 voet afstands tussen bodem en waterlijn.

1933
2022-08-10
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Diepgang

afstand tusschen de waterlijn en de kiel v/e schip, aangegeven door → diepgangsmerken.

1933
2022-08-10
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Diepgang

de diepte van den onderkant van de scheepskiel of bodem onder water. Op de voor- en achtersteven worden meestal merken of maten aangebracht, waaraan de diepgang is af te lezen.

1928
2022-08-10
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Diepgang

is een woord, dat in de scheepvaart veel gehoord wordt. _ Wanneer men bijv. zegt: dit schip heeft een diepgang van 3.50 M., dan wil dat zeggen, dat de kiel van dat schip zich 3.50 M. onder water bevindt. Jullie begrijpen natuurlijk, dat naarmate er in het schip meer geladen wordt, de diepgang steeds groter wordt. Natuurlijk kunnen we maar niet onb...

Lees verder
1916
2022-08-10
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Diepgang

Noemt men de afstand van de waterlijn tot de kiel van het schip.

1898
2022-08-10
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Diepgang

DIEPGANG, m. (zeew.) een vaartuig van 20 voet diepgang, dat 20 voet diep in ’t water ligt of kan liggen.

1856
2022-08-10
Jacob van Lennep

Zeemans-woordenboek 1856

Diepgang

z.n.m. of dieptreding. - De bepaling van het getal ellen, welke het schip in het water zinkt. Diepgang voor, diepgang achter, Gemiddelde diepgang. Zie stuurlast, stuurlastigheid.

Lees verder