2019-12-13

Dienstverlening

Dienstverlening is het leveren van bepaalde diensten aan derden. Het is een ruim begrip en heeft verschillende definities. Zo is de werksector dienstverlening in de laatste twintig jaar uitgegroeid tot de grootste werksector binnen de Nederlandse economie. Daarvoor waren Nederlanders vooral werkzaam in de landbouw en industrie maar door de groeiende welvaart is ook de dienstverlening sterk gegroeid. Mensen die in de dienstverlening werken zijn bijvoorbeeld taxichauffeurs. Voor ondernemers heeft...

2019-12-13

Dienstverlening

Dienstverlening is het zodanig informeren van bedrijven of instellingen dat zij hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen om de wet­ en regelgeving na te leven. Dienstverlening is een van de methoden van gedragsbeïnvloeding. Dienstverlening is vooral op zijn plaats als vermoed wordt dat onder toezicht staanden de regels niet kennen of niet weten hoe deze toe te passen. Meestal wordt de methode preventief ingezet, dus voorafgaand aan het nalevingsgedrag, maar soms is dienstverlening ook de me...

2019-12-13

Dienstverlening

De productie van diensten. . Toelichting In SBI-termen is dit op sectie-niveau het totaal van de SBI-secties G t/m U, daardoor omvattend: G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's H Vervoer en opslag I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking J Informatie en communicatie K Financiële instellingen L Verhuur van en handel in onroerend goed M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening O Openbaa...

2019-12-13

Dienstverlening

Letterlijk: het werkzaam zijn voor het verlenen van diensten. Het ter beschikking zijn van derden (de buitenwacht, cliënten, passagiers, gasten, patiënten, het publiek) om ter plaatse en binnen een bepaalde tijd aan meestal kenbaar gemaakte verwachtingen van materiële of immateriële aard van die derden te voldoen. Dienstbetoon of service (synoniemen) zijn vormen van extra prestaties in de dienstverlening die boven de afdwingbare en normale prestatie uitgaan.

2019-12-13

dienstverlening

dienstverlening - zelfstandig naamwoord uitspraak: dienst-ver-le-ning 1. het verlenen van allerlei diensten ♢ gezinsverzorging en bejaardenhulp horen bij de maatschappelijke dienstverlening 1. maatschappelijke dienstverlening [maatschappelijk werk, gezinszorg, bejaardenhulp, etc.] 2. het verrichten van maat...

2019-12-13

dienstverlening

dienstverlening - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) het leveren van een dienst of pakket van diensten door een persoon, instantie of onderneming aan een andere partij. Dienstverlening banken amper verbeterd'. Na landbouw en industrie is dienstverlening de tertiaire sector in de economie. Woordherkomst samenstelling van dienst en verlening