Wat is de betekenis van Dienaar des woords?

2020
2021-08-04
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

dienaar des woords

predikant. predikant. Voorbeelden: Op zondagen, en ook op door-de-weekse dagen, sprak de dienaar des Woords zijn gemeente vanaf de kansel stichtelijk toe. http://www.deblikkentrommel.nl/boekinfo.php?boek_id=411 Het is de regel dat de Dienaar des Woords de prediking of preek verzorgt. http://www.vpkb.be/ Buiten Middelb...

Lees verder
1926
2021-08-04
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Dienaar des Woords

De naam dienaar des Woords is aan de Schrift ontleend en wordt door den Latijnschen term: V(erbi) D(ivini) M(inister) d.i. bedienaar des Goddelijken Woords duidelijk omschreven. Hij draagt dan ook een ambtelijk karakter. In sommige teksten is er alleen van dienaren sprake zonder nadere bepaling. Paulus en Apollos waren niet anders dan dienaars, doo...

Lees verder
1916
2021-08-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Dienaar des woords

Dienaar des woords, ook wel des Goddelijken Woords, is de naam van den predikant bij voorkeur in Gereformeerde kringen. Met het „Woord Gods” wordt de bijbel bedoeld; anderen spreken liever van Evangeliedienaar. Vgl. V. D. M.