Synoniemen van dief

2019-10-19

dief

Het begrip dief heeft 5 verschillende betekenissen: 1) een goede gelegenheid verleidt iemand tot stelen 2) stil en omzichtig om geen aandacht te trekken; heimelijk 3) iemand die geld of goed zonder weten van de eigenaar wegneemt met de bedoeling het zich onrechtmatig toe te eigenen; iemand die steelt 4) zichzelf in financieel opzicht benadelen 5) wie eenmaal heeft gestolen, is onverbeterlijk en steelt vroeg of laat opnieuw

2019-10-19

dief

dief - zelfstandig naamwoord 1. iemand die steelt ♢ een dief heeft de televisie gestolen 1. wie eens steelt, is altijd een dief [als je een keer gestolen hebt, vertrouwen de mensen je nooit meer] 2. hem knijpen als een oude dief [heel bang zijn] 3. de geleg...

2019-10-19

Dief

Als een dief in de nacht, heimelijk, onopgemerkt; volkomen onverwacht. Paulus en Petrus waarschuwen beiden dat de dag des Heren, de oordeelsdag, als een dief in de nacht zal komen, dus zonder dat iemand erop bedacht is. ‘U weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang’ (1 Tessalonicenzen 5:2-3, NBV; zie ook 2 Petrus 3:10). Deze vergelijking vinden we al in he...

2019-10-19

Dief

DIEF m. (dieven), iemand die iets steelt: de dief heeft zich door inbraak toegang weien ie verschaffen; is de dief van dat geld al bekend ?; die dame is bang voor dieven; houdt den dief! vgl. boterdief, wilddief, houtdief; — (spr.) wie eens steelt, is altijd een dief, wie eenmaal eene zekere fout begaan heeft, behoudt altijd den daardoor verkregen naam; — (spr.) elk is een dief in eigen nering, ieder zoekt zijn voordeel, al is het ten koste van anderen; — (spr.) de gelegenheid maakt den di...

2019-10-19

dief

dief - Zelfstandignaamwoord 1. iemand (persoon of dier) die iets stelen|steelt Met de lokfiets kan de politie via een Google Maps-achtig systeem zien waar de dief de tweewieler naartoe brengt. Wie voor de eerste keer wordt gearresteerd hangt 300 euro boete boven het hoofd, zegt het OM Amsterdam. De tweede keer 450 euro, en de keer daarop volgt een gevangenisstraf van drie weken. dief - Werkwoord 1. eerste persoon enkelv...

2019-10-19

Dief

Dief - jonge plantentak, ontsproten aan een kruidachtigen hoofdtak, welke door het gebruik van voedsel en vocht het hoofdorgaan kan benadeelen en daarom door den tuinman wordt uitgebroken:

2019-10-19

dief

dief - Personen die zich onrechtmatig eigendommen toe-eigenen met de bedoeling de rechtmatige eigenaar hiervan permanent te beroven.

2019-10-19

dief

verkorting van hartedief. Jonge, wat 'n mooie dief (vrouw) is dat!