Wat is de betekenis van dieet?

2019
2022-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

dieet

dieet - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) een aanpassing in het eet- en voedingspatroon - Laila Lazar (22) doet de lerarenopleiding maatschappijleer aan de Hogeschool van Amsterdam en woont in Haarlem. Ze doet mee met de ramadan sinds haar twaalfde of dertiende. Ze wilde al eerder meedoen, “dat vond ik stoe...

Lees verder
2018
2022-01-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

dieet

dieet - zelfstandig naamwoord uitspraak: di-eet 1. (het volgen van) regels waardoor je afvalt ♢ ik wil afvallen, ik ben op dieet 2. (het volgen van) regels voor wat je wel en niet mag eten ♢ wie...

Lees verder
2016
2022-01-20
Culinair van a tot z

Culinair van a tot z

dieet

Voedingswijze. Kan uit oogpunt van vermagering gevolgd worden of op medisch voorschrift voorgeschreven worden ter voorkoming van bepaalde ziekten of aandoeningen. Afhankelijk van de aard daarvan zijn de voorschriften verschillend.

2010
2022-01-20
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

dieet

Regel die zegt wat je wel en niet mag eten, bijvoorbeeld als je darmen ziek zijn of als je dunner wilt worden. Degene die de regel voorschrijft, heet ‘diëtist’ of ‘voedingskundige’. Maar je hoeft natuurlijk niet per se naar de diëtist te gaan om een dieet te volgen. Veel mensen die zichzelf te dik vinden, houden een dieet (ze ‘lijnen’). Het gaat da...

Lees verder
1993
2022-01-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Dieet

voorgeschreven voedingswijze

1981
2022-01-20
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Dieet

1. gezonde voeding door doelmatige keuze van de spijzen en dranken; 2. ziekenkost, b.v. zoutarm dieet bij hoge bloeddruk.

Lees verder
1981
2022-01-20
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Dieet

(van gr. „diata” = leefwijze): betekent eigenlijk de gehele door de arts bevolen en voorgeschreven leefwijze. Tegenwoordig verstaat men onder dit woord alleen nog maar de voorgeschreven ziekenkost. De natuurgeneeswijze hecht bijzonder veel waarde aan het dieet, in de meest ruime betekenis van het woord. Daar zij het standpunt inneemt, d...

Lees verder
1976
2022-01-20
Yoga lexicon

Verklarend handwoordenboek

DIEET

Omtrent een yoga-dieet staat feitelijk niets vast en een D. is altijd een individuele zaak. Er bestaan geen algemene regels wat alle mensen wel en niet zouden moeten eten. Wel wordt er bij het bewandelen van de yogaweg de nadruk op gelegd zich te matigen met eten en drinken, geen alcohol te gebruiken, altijd vers voedsel te nuttigen. Rauwe groenten...

Lees verder
1973
2022-01-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Dieet

[Gr. diaita, leefregel], o., regeling van de voeding van mens of dier, zowel wat betreft de soort en de hoeveelheid voedsel die gegeten moet of mag worden als de tijd waarop dit moet gebeuren. Bijzondere vormen van dieet voor de mens zijn of waren: het melkdieet (bijna uitsluitend gebruik van melk; bij maagzweer, buiktyfus), het dierlijk dieet (voo...

Lees verder
1955
2022-01-20
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Dieet

o., leefregel; geneeskundig voorgeschreven voeding

1954
2022-01-20
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Dieet

1. het geheel aan voedingsmiddelen, dat men in een dag of week tot zich pleegt te nemen sterk afhankelijk van de sociale welstand of nationale tradities; 2. datgene wat men eten moet (mag) op voorschrift (of verbod) van de behandelende arts; zie ook. voedingstabellen. Enkele van de belangrijkste diëten zijn: acidotisch-, vet-, fruit-, en groe...

Lees verder
1954
2022-01-20
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Dieet

is een uit de humane (menselijke) voedingsleer overgenomen woord in de voedingswetenschappen van de landbouwhuisdieren. Het woord rantsoen, in de praktijk gebruikelijk, geeft de betekenis voldoende weer, zodat dit vreemde woord kan worden vermeden. In diergeneeskundige kringen spreekt men nog wel cens vand., wanneer er i.v.m. bepaalde afwijkingen e...

Lees verder
1950
2022-01-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Dieet

(<Gr.-Lat.), o., leefregel met betrekking tot het gebruik van spys en drank : op dieet leven; een streng dieet in acht nemen, slechts zeer bepaalde spijzen gebruiken ; — iemand op dieet stellen, hem zekere spijzen en dranken verbieden, (scherts.) hem niet genoeg te eten geven.

1949
2022-01-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Dieet

leefwijze noodzakelijk voor het in stand houden of verbeteren van de gezondheid. Hiermee bedoelt men zowel de leefregels die betrekking hebben op de voeding als op rusten, slapen, lichaamsbeweging. In engere betekenis bedoelt men met D. de voorschriften omtrent het gebruik van (of vermijden van) verschillende spijzen en dranken.

Lees verder
1948
2022-01-20
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

dieet

o. leefregel, inz. eetregel; vóórgeschreven voedingswijze.

1939
2022-01-20
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Dieet

Muilband voor eetlust.

1937
2022-01-20
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

dieet

o. (Gr.-Lat. diaeta v. diao = ik leef: geneeskundige leefregel wat spijs en drank betreft): een - volgen; iem. op - stellen.

1933
2022-01-20
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Diëet

medisch voorgeschreven voedingswijze.

1933
2022-01-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Dieet

Dieet - een voedingsvoorschrift voor zieken. Een nauwkeurige omschrijving, welke voedingsmiddelen genomen en welke nagelaten moeten worden, is van belang a) om bij ontbrekenden eetlust toch tot voldoende voedselopname te komen; b) om een ziek lichaamsdeel te sparen of te oefenen. Dit geschiedt bij de dieetregeling van maagzweer of galblaasaandoeni...

Lees verder
1923
2022-01-20
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Dieet

levenswijze, in ’t bijzonder met betrekking tot de keuze van spijzen en dranken; ook het voorschrift, dat de levenswijze regelt. Absoluut D., volstrekt vasten. Dieetkuur, een behandeling door regeling van de voeding.

Lees verder