Synoniemen van dieet

2020-01-27

Dieet

DIEET, o. leefregel met betrekking tot het gebruik van spijs en drank; — een streng dieet in acht nemen, zich bepaalde spijzen geheel ontzeggen; — iemand op dieet stellen, hem zekere spijzen en dranken verbieden, (scherts.) iem. niet genoeg te eten geven.

2020-01-27

Dieet

Dieet, de regeling van de voeding van den mensch, zoowel ten opzichte van de soort en hoedanigheid der spijzen en dranken, als van de tijden, waarop en de hoeveelheden, waarin zij het meest in overeenstemming met de regels der gezondheidsleer gebruikt moeten worden. Bijzondere dieetvormen zijn o. a. het melkdieet (bijna uitsluitend gebruik van melk. b. v. bij maagzweer, buiktyphus, enz.), het dierlijk dieet (in hoofdzaak bestaande uit vleeschspijzen, bij bloedarmoede, zwakte, suikerziekte, enz.)...

2020-01-27

dieet

Voedingswijze. Kan uit oogpunt van vermagering gevolgd worden of op medisch voorschrift voorgeschreven worden ter voorkoming van bepaalde ziekten of aandoeningen. Afhankelijk van de aard daarvan zijn de voorschriften verschillend.

2020-01-27

dieet

Regel die zegt wat je wel en niet mag eten, bijvoorbeeld als je darmen ziek zijn of als je dunner wilt worden. Degene die de regel voorschrijft, heet ‘diëtist’ of ‘voedingskundige’. Maar je hoeft natuurlijk niet per se naar de diëtist te gaan om een dieet te volgen. Veel mensen die zichzelf te dik vinden, houden een dieet (ze ‘lijnen’). Het gaat dan om een vermageringsdieet. Er wordt veel gepraat over welk vermageringsdieet het beste is: veel of weinig vet, veel of weinig koolhydra...

2020-01-27

Dieet

Dieet - een voedingsvoorschrift voor zieken. Een nauwkeurige omschrijving, welke voedingsmiddelen genomen en welke nagelaten moeten worden, is van belang a) om bij ontbrekenden eetlust toch tot voldoende voedselopname te komen; b) om een ziek lichaamsdeel te sparen of te oefenen. Dit geschiedt bij de dieetregeling van maagzweer of galblaasaandoening, bij dikdarmontsteking of slechte werking der nieren. In vele gevallen wordt daarbij tevens de te nemen hoeveelheid van ieder voedingsmiddel omschr...

2020-01-27

dieet

dieet - zelfstandig naamwoord uitspraak: di-eet 1. (het volgen van) regels waardoor je afvalt ♢ ik wil afvallen, ik ben op dieet 2. (het volgen van) regels voor wat je wel en niet mag eten ♢ wie suikerziekte heeft, moet vaak een dieet volgen Zelfstandig naamwoord: di-eet het dieet

2020-01-27

dieet

o. leefregel, inz. eetregel; vóórgeschreven voedingswijze.

2020-01-27

dieet

dieet - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) een aanpassing in het eet- en voedingspatroon - Laila Lazar (22) doet de lerarenopleiding maatschappijleer aan de Hogeschool van Amsterdam en woont in Haarlem. Ze doet mee met de ramadan sinds haar twaalfde of dertiende. Ze wilde al eerder meedoen, “dat vond ik stoer”, maar haar vader vond haar nog te jong. De ramadan is een mooie maand, maar ook best pittig. Laila volgt een dieet waarbij ze geen koolhydrat...

2020-01-27

Dieet

Muilband voor eetlust.

2017-09-07

Ketogeen dieet

Ketogeen dieet - een vetrijk en koolhydraatarm dieet.

2019-01-26

Dieet (eiwitarm)

Dieet (eiwitarm) - Onder bepaalde omstandigheden kan het voorkomen, dat op medisch advies, de eiwitvoeding beperkt moet worden. Men spreekt dan van een „eiwitarm” dieet. Op den duur kan men bij de voeding de eiwitten niet ontberen, het ligt dus voor de hand, dat een dergelijk dieet niet te lang volgehouden zal kunnen worden. Dikwijls is een eiwitarm dieet tevens van geringe calorische waarde en ook wordt het vaak gecombineerd met een zout-arm dieet. De omstandigheid dat het eiwitarm dieet no...

2019-01-26

Dieet (vitaminenrijk)

Dieet (vitaminenrijk) - In verband met alles wat bij de verschillende artikelen over de vitaminen wordt medegedeeld, kunnen wij met de bespreking van een dieet, dat bijzonder rijk is aan vitaminen, zeer kort zijn. Een vitaminenrijk dieet is niet alleen voor zieken, maar ook voor gezonde menschen aan te bevelen. De ouderwetsche gewoonte van het gebruiken van „Meidranken” zou men kunnen beschouwen als het periodiek volgen van een vitaminenkuur, al geschiedde dit destijds ook niet doelbewust. ...

2019-01-26

Dieet (koolhydraatarm)

Dieet (koolhydraatarm) - Het koolhydraatarme dieet heeft bij de keuze altijd de grootste moeite veroorzaakt. De helft van de dagelijksche calorieën-behoefte wordt door de koolhydraten gedekt. Wanneer wij deze dus uit het voedsel weglaten, zal hierin op andere wijze voorzien moeten worden n.1. door vet. Een dergelijke zeer vetrijke voeding, zal echter spoedig tegen gaan staan. Een koolhydraatarm dieet zal voorgeschreven worden aan suikerzieken. De tolerantie (dat is de hoeveelheid koolhydraten,...

2019-01-26

Dieet (eiwitrijk)

Dieet (eiwitrijk) - Het eiwitrijke dieet werd vroeger veel meer voorgeschreven dan tegenwoordig. De oorspronkelijke bedoeling was, om in gevallen waarin door een of ander ziekteproces bepaalde stoffen, in casu de koolhydraten, als voedselbron uitgeschakeld waren, dit tekort aan calorieën door een vermeerderd eiwitrantsoen te compenseeren. In de practijk heeft men evenwel herhaaldelijk de ervaring opgedaan, dat eiwit hiervoor niet de meest geschikte aanvulling is. Tegenwoordig kan men bij suiker...

2019-01-26

Dieet (calorieënrijk)

Dieet (calorieënrijk) - Hieronder wordt verstaan een kostvorm met een hooge voedingswaarde. Het koolhydraatrijke en in nog meerdere mate het vetrijke dieet, zal aan een dergelijken eisch voldoen. Meestal zal het niet gewenscht zijn, dat het gehalte aan eiwit sterk vermeerderd wordt, Zoodat in vermeerdering van het gehalte aan koolhydraten en vetten hier de oplossing moet gezocht worden. In enkele gevallen tracht men dit te bereiken door het voorschrijven van groote hoeveelheden bier, vooral de...

2019-01-26

Dieet (celluloserijk)

Dieet (celluloserijk) - Een dergelijk dieet bestaat uit voeding, die juist zeer rijk is aan ruwvezelstoffen. Deze prikkelen mechanisch de darmen en bevorderen zoodoende een trage spijsvertering. Rauwkost en een eenigszins streng doorgevoerd vegetarisch dieet, is een voeding die zeer rijk is aan cellulose. Overigens zijn er tal van wijzigingen, die een overgang naar een meer gewonen kostvorm mogelijk maken. Wanneer men inplaats van wittebrood, kropbrood, roggebrood of het zoogenaamde „volkorenb...

2019-01-26

Dieet (vetarm)

Dieet (vetarm) - Meermalen wordt door den medicus een vetarm dieet voorgeschreven, voornamelijk met de bedoeling het aantal calorieën te beperken. Ook kunnen er bepaalde gebreken zijn in de stofwisseling, die dergelijke maatregelen noodig of wenschelijk maken, bijv. bij galsteenlijden. De behandelende geneesheer zal aanwijzingen geven omtrent de beperking, zoowel wat de hoeveelheid als wat de hoedanigheid betreft. De verschillende vetten zijn in chemische structuur wel is waar zeer verwant, maa...

2017-06-15

Moermantherapie, -dieet

Moermantherapie, -dieet - wellicht de bekendste alternatieve voedingstherapie tegen kanker, gebaseerd op diëten die werden voorgeschreven door de Vlaardingse arts C. Moerman (1893-1988). Gezondheid wordt beschouwd als een evenwicht tussen twee polen: vitaliteit en mortaliteit. De mortaliteit krijgt geen kans om zich in een lichaam te manifesteren zolang de vitaliteit zich handhaaft. Zo werd vastgesteld dat bij een gezonde duif geen kanker kon worden opgewekt door middel van het inspuiten van ka...

2019-12-06

FODMAP-dieet

FODMAP’s zijn specifieke koolhydraten (suikermoleculen) die slecht of helemaal niet afgebroken worden in de dunne darm. Voluit staat FODMAP voor: Fermenteerbare Oligosachariden Disacchariden Monosachariden And Polyolen. Minimaal 8% van de Nederlanders lijdt aan het ‘Prikkelbare Darm Syndroom’ (PDS) dat ook wel bekend staat onder de namen ‘spastische darm’, ‘spastisch colon’ en het Engelse ‘Irritable Bowel Syndrome’ (IBS). Daarnaast kunnen m...

2017-12-04

meulengracht-dieet

meulengracht-dieet - Zelfstandignaamwoord 1. brijachtige voeding die gegeven werd aan patiënten met een maagbloeding Woordherkomst samenstelling van meulengracht en dieet