Wat is de betekenis van Diedenhofen?

2024-07-25
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Diedenhofen

Thionville.

2024-07-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Diedenhofen

Diedenhofen (Fr. Thionville), hoofdpl. van de kreitsen Diedenhofen Ost en D. West van het regeeringsdistrict Lotharingen, Duitschl.; vesting aan den Moezel, 28 K.M. ten N. van Metz, 16 K.M. van de Fr. grens, op 155 M. boven de zee; 16.000 inw., waarvan ruim 3000 Prot. Overblijfselen van Romeinsche en Middeleeuwsche vestingwerken, groote militaire g...

2024-07-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Diedenhofen

Diedenhofen, zie Thionville.

2024-07-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Diedenhofen

1) Kreits in het district Lotharingen, 946% km.2, in 1900 115,623 inw., omvat de 5 kantons: Diedenhofen, Fentsch, Kattenhofen, Metzerwiese en Sierck, tezamen met 102 gemeenten. 2) D., fransch Thionville, hoofdpl. v. d. kreits en v. h. kanton D. (21 gem., 57,230 inw.), vestingstad derden rang, 28 km. van Metz, 16 km. v. d. fransche, 12 v/d luxemburg...

2024-07-25
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Diedenhofen

duitsche naam der fransche stad Thionville.

Gerelateerde zoekopdrachten