Wat is de betekenis van DIEDEN?

2024-07-16
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-16
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

DIEDEN

dorp in oostelijk Brabant; aanvankelijk een eigen gemeente; nu kerkdorp onder Ravenstein; met Demen mee circa 420 inwoners. Het dorp beschikt over een aan de dijk gelegen kerkje, bestaande uit een eenbeukig schip en een forse toren, aanvankelijk katholiek, later hervormd. Het romaans schip stamt uit de tweede helft van de 12e eeuw. In de 14e eeuw w...

2024-07-16
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Dieden

Dieden - ➝ Ravenstein (N.Br. gem.).

2024-07-16
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Dieden

('di:dɘn) [persn. + heim, woonplaats] vroeger zelfstandige gemeente in Noordbrabant, 1923 met Ravenstein verenigd.

2024-07-16
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Dieden

Dieden, hoofddorp der gem. Dieden, Demen en Langel in de prov. N.-Brabant. De gem. is 794 H. A. groot en heeft ongeveer 500 inw. De grond is een mengsel van zand en rivierklei, meest in gebruik als bouwland. Het dorp D. ligt aan de Maas, 5½ K.M. ten N. W. van Ravenstein, en telt ongeveer 300 inw.

2024-07-16
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Dieden

Ned. dorp in de gemeente Ravenstein.

2024-07-16
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Dieden

of Dieden-Demen-en-Langel. Gemeente in N-Brab. (arrond. ’s-Hertogenbosch, kanton Oss), gevormd uit deelen van het land van Ravestein en Gelderland en besloten tusschen de gem Appeltern en Batenburg in Gelderland en Ravestein, Deursen en Megen in N.-Brab„ is ongeveer 835 bunder groot, meest kleigrond, en bevat behalve de dorpen Dieden en...

2024-07-16
Vaderlandsch woordenboek

Jacobus Kok (1780)

DIEDEN

een Geldersch Dorp, tusschen de Maas en Waal. Toen, in 1547, het Hertogdom Gelder en het Graafschap Zutphen geschat waren op 75000 guldens, stond Nijmegen op 24342 guldens, en daarin droeg Maas en Waal 3896 guldens, en Dieden, met het Dorp Oijen, 194 guldens en 16 stuivers. Dit ...