2020-02-25

Didam

Didam schiet één keer per jaar flink uit zijn slof tijdens de schuttersfeesten. Een toepasselijke plek, want Didam heeft de meeste schutterijen in Nederland, namelijk zeven. Vroeger bestonden deze korpsen uit gewapende burgers die in tijd van oorlog meevochten. Zij waren ook belast met de wacht en de handhaving van de orde. Van 1815 tot 1901 maakten de schutterijen officieel deel uit van de krijgsmacht. Tegenwoordig zijn het folkloristische schuttersverenigingen. De Didamse schutterijen heb...

2020-02-25

Didam

Didam - dorp en gem. in Gelderland. De gem. heeft een oppervl. van 3508 H.A. en telt ongeveer 5000 inw. De bodem bestaat in ’t W. uit rivierklei, overigens uit diluviaal zand. Landbouw en veehouderij zijn de hoofdmiddelen van bestaan. Het dorp D., dat al meer dan 10 eeuwen oud is, ligt 51/2 K.M. ten N.O. van Zevenaar, aan den spoorweg Zevenaar—Winterswijk en heeft ongeveer 1200 inw. ’t Is bekend door zijn drukke veemarkten en drijft veel handel in eieren en vleeschwaren.

2020-02-25

Didam

Didam - gem. in de prov. Gelderland in het Z. van de Lijmers; opp. 3512 ha, ruim 6300 inw., waarvan 96% Kath. en 4% Ned. Hervormd. Zand, met in het W. een strook rivierklei. Landbouw en veeteelt; weinigen zijn werkzaam in de industrie (borduurselfabriek en steenfabrieken). Druk bezochte veemarkt (wekelijks) en winkelplaats voor de agrarische omgeving.In D. bevinden zich de Kath. Land- en tuinbouwwinterschool van den A.B.T.B., de Kath. Landbouw-huishoudschool voor meisjes: H. Oda. Daarnaast de A...

2020-02-25

Didam

Dorp, ontstaan op een laagterras tussen de Rijn en de Oude IJssel en voor het eerst vermeld in 828. In 1200 werd het een zelfstandige parochie, behorend tot de proosdij van Emmerik. Didam ontwikkelde zich tot een middelgroot dorp na de opheffing van de marke in 1833 en de vestiging van enkele klompenmakerijen. Na de Tweede Wereldoorlog is het sterk gegroeid.