Wat is de betekenis van dichterlijke vrijheid?

2023-12-09
Woordenboek van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

dichterlijke vrijheid

afwijking van de waarheid (zoals een dichter zich soms veroorlooft); soms ook: het verkondigen van leugens (maar dat klinkt nogal cru). Betekent eigenlijk: het afwijken van taalregels of metrum door dichters; een zekere vrijheid die men zich bij het schrijven of spreken veroorlooft. Het liegen wordt hier als een te pardonneren misstap beschouwd. Ee...

2023-12-09
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Dichterlijke vrijheid

Dichterlijke vrijheid - is het recht van den dichter en het gebruikmaken daarvan om in een kunstwerk taal- en vormregels, wetten van rijm en rhythme, zelfs de objectieve waarheid om goede en hoogere redenen van schoonheid naar eigen inspiratie aan te wenden en te veranderen. Dit recht steunt hierop, dat de dichters zelf de hoogste wetgevers der dic...