Wat is de betekenis van Dichotomie?

2020
2021-12-07
Onze Taal

Genootschap Onze Taal | Woordpost

DICHOTOMIE

UIT: De stille revolutie (Dennis Schep, Joop.nl, 14 augustus 2013) CONTEXT: Zoals elke DICHOTOMIE is ook die tussen confrontatie en exodus een grove simplificatie van de realiteit. : tweedeling, onderscheid UITSPRAAK: [die-cho-to-mie] WOORDFEIT: Dichotomie was oorspronkelijk een filosofische term om een tweedeling binnen één begri...

Lees verder
2019
2021-12-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

dichotomie

dichotomie - Zelfstandignaamwoord 1. opdeling in twee elkaar niet-overlappende structuren of begrippen Nog een maand in Galerie Gabriel Rolt: One for All All for One, met werk van Aukje Dekker. De tentoonstelling is „gebaseerd op de dichotomie ‘enkelvoud en meervoud’”; alle werken zijn het resultaat...

Lees verder
2017
2021-12-07
Henk van Oort

Lexicon antroposofie

Dichotomie

Tweedeling, verwijzend naar de opvatting dat de mens uit twee delen bestaat: het lichaam en de ziel. Rudolf Steiner verwijst naar het Concilie van Constantinopel in 869 n. Chr., waar besloten werd dat de mens uit twee en niet uit drie delen bestaat. Deze driedeling, of trichotomie, verwijst naar lichaam, ziel en geest. In de antroposofie wordt uitg...

Lees verder
2016
2021-12-07
Cijfers spreken

Cijfers spreken

dichotomie

Tweedeling; (nominale) variabele die slechts twee mogelijke meetwaarden kent.

1994
2021-12-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Dichotomie

[Gr., van dicho = in tweeën, en tomos = het gesnedene] tweedeling; tweedelige classificatie; (plk.) gaffel- of vorkvormig.

1993
2021-12-07
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Dichotomie

tweedeling; vertakking in twee stengels (plantk.)

1974
2021-12-07
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

dichotomie

(G., dicha = in tweeën; temnoo = snijden) of topsplitsing, deling van as in twee nieuwe, meestal gelijkwaardige assen, vooral bij lagere planten. Komt tot stand doordat het vegetatiepunt in gelijke helften splitst. Er ontstaan twee nieuwe vegetatiepunten. Dichotomie beschouwt men als een primitief kenmerk, fossiele varens vertonen het.

Lees verder
1973
2021-12-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Dichotomie

[Gr. dicha, in tweeën, temno, snijden], v., 1. (filosofie) indeling in tweeën; (bij uitbreiding, oneig.) verdeling in tweeën van een honorarium; 2. (plantkunde) vertakkingswijze waarbij een stengel (of bladnerf, of vaatbundel) zich in twee gelijkwaardige stengels verdeelt (§); 3. (sterrenkunde) bij Venus en Mercurius de schijn...

Lees verder
1955
2021-12-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Dichotomie

vertakking van planten, waarbij een spruit zich verdeelt in twee gelijkwaardige|delen

1950
2021-12-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Dichotomie

(<Gr.), (plantk.) vertakking waarbij een stengel zich in twee gelijk waardige stengels verdeelt.

1948
2021-12-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

dichotomie

v. tweedeling; tweedelige Indeling; gaffelvormige verdeling v. takken.

1942
2021-12-07
Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Dichotomie

(< Gr. dichotomia = het halveren, het stuksnijden; < dicha = in tweeën, + temnein = snijden). Bij de maan worden eerste en laatste kwartier zo genoemd, omdat in die fasen de maan gehalveerd is. Eveneens wordt deze naam gebruikt voor de standen van grootste elongatie bij Mercurius en Venus.

Lees verder
1939
2021-12-07
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Dichotomie

(< Gr. = in twee delen; = snijden). Math. Verdeling in twee gelijke delen.

Lees verder
1933
2021-12-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Dichotomie

Dichotomie - (plank.) of vorkvormige vertakking van een deel van een plant is een vertakking, waarbij elke tak zich in twee volkomen gelijke deelen splitst. D. komt zeldzaam voor bij hoogere planten, bijv. bij sommige Pteridophyta (varenplanten). Dichotoom is de vertakking van den waaiervormigen thallus van het bruine zeewier Dictyota dichotoma. Da...

Lees verder
1926
2021-12-07
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Dichotomie

In de logica wordt een indeeling met twee leden of naar twee gezichtpunten met een van het Grieksch afgeleid woord een dichotomie genoemd. Zoo zijn b.v. indeelingen als theoretisch en practisch, voorwerpelijk en onderwerpelijk, uitwendig en inwendig, dichotomische indeelingen. Ook in de psychologie spreekt men van dichotomie en verstaat er onder, d...

Lees verder
1925
2021-12-07
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

dichotomie

(Gr. ,snijden). Tweeledige verdeeling. Zoo b.v. die van Schopenhauer van de wereld in wil en voorstelling.

Lees verder
1923
2021-12-07
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Dichotomie

deling in twee gelijkwaardige delen, bijv. takken; in de geneeskundige gedragsleer, een misbruik, dat in sommige landen voorkomt, waarbij de operateur en de arts, die hem een patiënt toewijst, in het geheim het loon voor de operatie samen delen (Fee-splitting). Dichotómisch, bijv. nw. van dichotomie.Dichotó mi schel ijst, een lij...

Lees verder
1916
2021-12-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Dichotomie

Dichotomie - (Gr. „dicha”, in tweeën en „temnein”, snijden), 1) log. term voor de indeeling van een hooger begrip (genus) in twee lagere begrippen (species). B. v. lichamen in levende en niet-levende. Zie INDEELING. 2)(plantk.). Wanneer een as van een plant zich zoodanig in tweeën deelt, dat de beide nieuwe assen gelijkwaardig zijn, spreekt men van...

Lees verder