Wat is de betekenis van Diathermane stollen?

1916
2021-03-05
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Diathermane stollen

Zijn zulke stoffen, die de warmtestralen doorlaten, zonder ze op te slorpen, dus zonder zelf warm te worden, bv. drooge lucht.