Synoniemen van d.i.

2020-01-26

d.i.

d.i. - Afkorting 1. (afkorting) dit is, dat is

2020-01-26

d.i.

dat is

2019-04-24

Crt

Crt - = courant, bijv. den10en crt., d.i. den 10en dezer. Verder in Ind. crt., d.i. in Indisch geld en Ned. crt., d.i. in Nederlandsch geld.

2019-09-19

Sumeriërs

bewoners v. Sumer, d.i. Z. Babylonië, +/2500 v. Chr., vóór de Semietische Babyloniërs.summa, v. som, getal, bedrag; totaal; ~ summarum. gezamenlijk bedrag; alles bijeengenomen. summa, zie summus.

2019-09-19

Goël

(Hebr.) verlosser, d.i. Christus.

2019-09-19

Gods own country

(Am.) Gods eigen land, d.i. Amerika.

2019-09-19

in sano sensu

(Lat.) in gezonde (d.i. goede) zin.

2019-04-24

Cosech

Cosech - d.i. hyperbolische cosecans; ➝ Hyperbolische functies.

2019-04-24

Cth

Cth - d.i. hyperbolische cotangens, ➝ Hyperbolische functies.

2019-12-29

Ahïa

Hebreeuwsch Achajjahu, d.i. broeder, vriend van Jehova. I. Onder de velen, die dezen naam gedragen hebben, moet allereerst genoemd worden Ahia, de profeet uit Silo, een stad in Efraim, welke langen tijd middelpunt van den godsdienst geweest was. Geheel vervuld van de gedachte, dat Jehova de God van Israël was, kondigde hij aan Jerobeam onder de symbolische handeling van het verscheuren van zijn mantel de straf aan, welke om de afgoderij van Salomo over het rijk zou komen. Het rijk zou in tw...

2019-09-20

crambe repetita

(Gr.-Lat.) opgewarmde kool d.i. vervelende herhaling.

2019-09-19

vasomotorisch

de bloedvaten bewegend, d.i. vernauwend en verwijdend.

2019-09-19

obligato

(lt.) verplicht d.i. niet kunnende weggelaten worden.

2019-10-02

al ma pa rens

(Lat.) v. -weldoende moeder (d.i. het vaderland).

2019-09-19

K. A. J

= Kristene (d.i. Katholieke) Arbeiders Jeugdorganisatie (in Vlaanderen).

2019-09-19

ex dono

(Lat.) door de gift, d.i. geschonken door....

2019-08-15

Kanaalpand

Vak van een kanaal tusschen twee sluizen. Bij een sluis spreekt men van bovenpand, d.i. het hooggelegen pand, en benedenpand, d.i. het laaggelegen pand. Verbindt een kanaal twee stroomgebieden, dan treft men over het algemeen ter plaatse van de waterscheiding een pand aan, waarin het peil het hoogste is. Men noemt dit het verdeelpand. Egelie.

2017-04-03

APV

APV - algemene plaatselijke verordening, d.i. een licht vergrijp.

2019-09-19

Maiden Queen

(kwien) (Eng.) de maagdelijke koningin, d.i. Elisabeth v. Engeland (1558—1603).

2019-09-19

regius morbus

(Lat.) m. f de koninklijke ziekte, d.i. geelzucht.