Wat is de betekenis van Deviantie, deviant gedrag?

2007
2022-10-06
Samenlevingen

Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Deviantie, deviant gedrag

Gedrag dat in strijd is met gevestigde normen/gedrag dat als afwijkend bestempeld wordt.