Wat is de betekenis van Deventer?

2019
2022-05-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Deventer

Deventer - Eigennaam 1. (toponiem) gemeente en oudste stad in de provincie Overijssel In Deventer is elk jaar de grootste tweedehandsboekenmarkt van West-Europa. Deventer - Bijvoeglijk naamwoord 1. uit Deventer afkomstig, van Deventer, op Deventer betrekking hebbend Woor...

Lees verder
2002
2022-05-20
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Deventer

Europese samenwerking bestond al in de 12de eeuw. Vanaf het jaar 1100 sloten kooplieden in 150 Noord-Europese steden in het Noordzee- en Oostzeegebied zich aaneen tot de Hanze. Het was het eerste handelsverbond in West-Europa. De Hanze bevorderde de handel in vooral wol, wijn, zout, hout, laken en bier en beschermde de kooplieden. De steden sloegen...

Lees verder
1998
2022-05-20
Monumenten in Overijssel

Encyclopedie over monumenten in Overijssel (2010)

Deventer

Stad gelegen op de rechter IJsseloever ten noorden van de monding van de Hunneper Aa op drie aaneengesloten rivierduinen. Omstreeks 720 ontstond hier een eerste nederzetting waar de Angelsaksische missieprediker Lebuïnus omstreeks 770 een missiebasis vestigde. Na verwoesting door de Saksen stichtte Liudger in 775 een tweede kerk op de plaats v...

Lees verder
1994
2022-05-20
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Deventer

Deventer, Conrad Theodor van, Nederlands liberaal politicus, *29.9.1857 Dordrecht, +27.9.1915 's-Gravenhage. Van Deventer promoveerde in 1879 in de rechten. Van 1880-1897 werkte hij in Nederlands-Indië. Teruggekeerd in Nederland schreef hij in 1899 het Gidsartikel Een eereschuld, waarin hij pleitte voor teruggave aan Indië van de winsten die een ge...

Lees verder
1981
2022-05-20
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Deventer

(65 000 inwoners), een oude Hanzestad (zie Hanze) met velerlei industrie in Overijssel, vooral bekend door de Deventer koek.

1981
2022-05-20
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Deventer

Ned. gemeente in de prov. Overijssel. Ontstond in de tweede helft van de 8e eeuw als een Frankische basis tegenover het land van de Saksen; diende tevens als christelijke missiepost voor → Lebuïnus (✝ ca.780) en zijn opvolger → Liudger; was reeds ca.850 een handelsnederzetting; van het eind van de 9e eeuw tot 918 wijkplaats voor de d...

Lees verder
1965
2022-05-20
Historische figuren

Historische figuren

Deventer

Conrad Theodor van (1857-1915) Nederlands liberaal politicus en jurist. Schreef, na van 1880-97 in Nederlands-lndië gewerkt te hebben, in 1899 het Gidsartikel 'Een Eereschuld', waarin hij pleitte voor teruggave van de winsten uit lndië, als ontwikkelingshulp. Hiermee begon de zgn. ethische politiek. Hij was lid van de Tweede (19...

Lees verder
1964
2022-05-20
voornamen

Voornamenboek

Deventer

m Eenmaal als voornaam aangetroffen.

Lees verder
1958
2022-05-20
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

DEVENTER

Reeds in de 8ste eeuw belangrijke handelsstad, wrsch. ten onrechte beschouwd als opvolger van Dorestad. In de iode eeuw ging de Fr. handel met de Rijnstreek via D. Daar werd tufsteen gekocht voor de Fr. kerken.

Lees verder
1950
2022-05-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Deventer

bn., van Deventer.

1949
2022-05-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Deventer

Conrad Th. van, (1857-1915), Ned. politicus, advocaat. Schreef in 1899 zijn vermaard gebleven artikel „Een eereschuld” in de Gids, waarin hij betoogde, dat Nederland de gelden, sinds 1867 (invoering der Comptabiliteitswet) aan Indië onttrokken, moest teruggeven. v. D. werd aldus de inluider van de zgn. „ethische politiek&rdqu...

Lees verder
1947
2022-05-20
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

DEVENTER

gemeente in Overijsel, ligt aan de IJsel en aan de spoorlijnen Zwolle - Arnhem en Amersfoort - Oldenzaal, is 1433 ha groot en telt (1946) 43 100 inw., van wie (1930) 51 pet Prot., 21 pet R.K. en 27 pet onkerkelijken. Deventer is een van de mooiste steden van Nederland. Het bestaat uit een oude kern, door wallen omgeven, die thans tot plantsoenen zi...

Lees verder
1933
2022-05-20
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Deventer

gem. in Overijssel, 36 500 inw. oud stadhuis, waag; Kol. landbouwschool, houthandel, machine-industrie, tapijt- en koekfabr.

1933
2022-05-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Deventer

Deventer - gem. in het W. van prov. Overijsel; gelegen aan weerszijden van den IJsel; opp. 1465 ha, ca. 38 000 inw., waarvan ca. 42% Ned. Herv., 20% Kath., 3,8% Geref., 2,5% Evang. Luth., 1,8% Isr. en 26% onkerkelijk. D. omvat de oude stad, vroeger omwald en gebouwd op zand. Na opheffing der vesting in 1874 werd uitbreiding mogelijk. De oude binnen...

Lees verder
1916
2022-05-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Deventer

Deventer - is al zeer vroeg ontstaan op een der gunstigste plekken van den rechteroever van den IJsel. Er lagen daar dicht aan de rivierbocht twee heuvels (later de Berg en de Noordenberg) en de mond der Schipbeek vormde een haven. De bocht gaf diep water aan den kant; langs de Schipbeek, als vaarweg waarschijnlijk nooit van beteekenis, leidde een...

Lees verder
1870
2022-05-20
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Deventer

Deventer is de naam van eene ouderwetsche, aan de IJssel en aan den staatsspoorweg van Zwolle naar Arnhem gelegene arrondissementshoofdstad in de provincie Overijssel. Er ligt eene schipbrug over de rivier, terwijl er zich de bevaarbare Schipbeek in uitstort, en zij is omgeven door vestingwerken, die door Coehoorn gebouwd en door de Franschen verst...

Lees verder
1869
2022-05-20
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Deventer

lat. Davenlria, in Twente in de wandeling Demter genoemd, stad en vesting in de nederl. prov. Overijssel, aan den IJssel; 17,000 inw.; het ligt 3 uren gaans benoorden Zutphen, en is in ons land vermaard door zijn lekkeren koek (Deventer koek). Reeds in de 8e eeuw was D. eene stad; in de middeleeuwen was het eene vrijë rijksstad en Hanze-stad;...

Lees verder