Wat is de betekenis van Deurne?

1997
2021-08-04
Monumenten in Noord-Brabant

Encyclopedie over monumenten in Noord Brabant (2010)

Deurne

Akkerdorp ontstaan in de vroege middeleeuwen aan de rand van de Peel, in de nabijheid van de beek de Vlier. Vanaf het begin van de 14de eeuw droeg de aanwezigheid van het kasteel van de heren van Deurne bij aan de ontwikkeling van de nederzetting. Na de aanleg van de spoorlijn Helmond-Venlo in 1886 ontwikkelde zich bebouwing nabij de halteplaats. D...

Lees verder
1985
2021-08-04
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

DEURNE

gemeente, bestaande uit Deurne en de kerkdorpen Liessel, Vlierden, Neerkant en Helenaveen, met de gehuchten Baarschot, Belgeren, Breemortel, Groot-Bruggen, Groote Bottel, Halte, Hanenberg, Heieind, Heimolen, Heitrak, Kamp Vreekwijk, Kerkeind, Klein Bruggen, Kleine Bottel, Kuiert, Merlenberg, Molenhof, ged. Pannenschop, Schans, Schelm, Schooteind, S...

Lees verder
1985
2021-08-04
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Deurne

Vm. Belg. gemeente in de prov. Antwerpen. Per 1.1.1983 werd Deurne bij de gemeente Antwerpen gevoegd.

Lees verder
1981
2021-08-04
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Deurne

(26 000 inwoners), uitgestrekte gemeente in het oosten van Noord-Brabant.

1972
2021-08-04
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Deurne

vm. Belg. gemeente in de prov. Antwerpen. Per 1.1.1983 werd Deurne bij de gemeente Antwerpen gevoegd.

Lees verder
1949
2021-08-04
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Deurne

(1) gemeente in prov. N.-Brabant, 12.239 ha, 12.500 inw. Omvat het dorp D. (3750 inw.) en enige buurtschappen. Landbouw en veeteelt, textielind., steenoven, turfstrooiselbedrijf;(2) voorstad van Antwerpen. 1310 ha, 56.853 inw. Landbouw; hout-, metaal-, glas-, voedingsmiddelen-, genotmiddelen-, tapijtindustrie. Park „Rivierenhof” (122 ha...

Lees verder
1933
2021-08-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Deurne

1) gem. in N.-Brabant, 10 800 inw.; 2) gem. i/d Belg. prov. Antwerpen, 31 000 inw.

Lees verder
1933
2021-08-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Deurne

Deurne - 1° gem. in de prov. Noord-Brabant, ten O. van Helmond aan de Limb. grens; ong. 11 500 inw., bijna allen Kath.; opp. 12 239 ha. Het bestaat uit zeven parochies: Deume, Zeilberg, St. Joseph-parochie, Neerkant, Helenaveen, Liessel en Vlierden. De bewoners leven vooral van landbouw, veeteelt, tuinbouw en industrie (veenderij en turfstroois...

Lees verder
1916
2021-08-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Deurne

Deurne - dorp in Noord-Brabant, gem. Deurne en Liesel. De gem. heeft een grootte van 10.327 H.A. en een bevolking van ruim 7000 inw. Ze bestaat voor ’t grootste deel uit diluvialen zandgrond, in ’t Z. en O. ook uit hoogveen met een aantal kleine plassen (vennen). De uitgestrekte heidevelden leveren een geschikt terrein voor de jacht. Landbouw met v...

Lees verder