Wat is de betekenis van deugdzaam?

2024-04-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

deugdzaam

deugdzaam - Bijvoeglijk naamwoord 1. bereid zich te gedragen in overeenstemming met algemeen aanvaarde waarden     ♢ Een deugdzaam leven is een wijs leven. Woordherkomst Afgeleid van deugd met het achtervoegsel -zaam. Antoniemen ondeugd, slechtheid

2024-04-24
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop (2001)

Deugdzaam

Om hun status te markeren vertonen de rijken gedrag dat kan worden gekenschetst als opzichtig verteren: conspicuous consumption.1 Een stamhoofd in Papoea-Nieuw-Guinea dat een feestmaal voor het hele dorp aanricht door veel varkens te slachten, doet dat net zo goed als de jetset in New York die dames en juwelen laat schitteren bij de opening van een...

2024-04-24
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Deugdzaam

adj., deugdsum, deugdlik.

2024-04-24
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-04-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Deugdzaam

bn. bw. (...zamer, -st), 1. vol deugd, tot deugd geneigd, goede zeden bezittende: een deugdzaam meisje; 2. deugdelijk : deugdzame stof.

2024-04-24
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

deugdzaam

bn., bw.; deugdzamer, -st (rijk aan deugd; van deugd getuigend): een - man, een - meisje; hij leeft -.

2024-04-24
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

deugdzaam

('deuchtsa:m) bn. en bw. (...zamer, -st) 1. veel deugd bezittend: een man. 2. van deugd getuigend: een leven. Syn. ➝ braaf.

2024-04-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Deugdzaam

bn. en bw. (-zamer, -st), 1. vol deugd, tot deugd geneigd, goede zeden bezittend: een deugdzaam meisje; 2. deugdelijk: deugdzame stof.

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-24
Etymologisch Woordenboek

Amsterdam University Press (2024)