Wat is de betekenis van determinant?

2019
2021-04-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

determinant

determinant - Zelfstandignaamwoord 1. bepalende factor in een ontwikkeling of een toestand 2. (wiskunde) een getal dat kan worden berekend uit de elementen van een vierkante matrix Woordherkomst Naamwoord van handeling van determineren met het achtervoegsel -ant

Lees verder
2018
2021-04-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

determinant

determinant - zelfstandig naamwoord uitspraak: de-ter-mi-nant 1. iets dat bepaalt of een eigenschap erfelijk is ♢ de determinanten wijzen erop dat de baby krullen heeft Zelfstandig naamwoord: de-ter-mi-nant de determ...

Lees verder
1994
2021-04-16
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Determinant

[v. Lat. determinans, determinantis, o.dw van determinare] 1 bepalend element, factor die een toestand of ontwikkeling bepaalt of althans medebepaalt; 2 (wisk.) verzameling van een onbep. aantal getallen in het kwadraat, in een vierkant geschreven in rijen en kolommen, waarmede bep. wiskundige vraagstukken kunne...

Lees verder
1993
2021-04-16
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Determinant

bepalend element; verzameling getallen als hulpmiddel voor het oplossen van wiskundige vergelijkingen

1973
2021-04-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

determinant

[Lat. determinare, begrenzen], m. (-en), 1. factor die een ontwikkeling of een toestand (mede) bepaalt, m.n. in de erfelijkheidsleer: somatische determinanten voor het psychische leven; 2. een getal voorgesteld door n2 elementen in een vierkant geschreven, als hulpmiddel voor de oplossing van lineaire vergelijkingen met meerdere onbekenden . De d...

Lees verder
1955
2021-04-16
vreemd

Vreemde woordenboek

Determinant

bepalende factor in een ontwikkeling, i.h.b. in de erfelijkheidsleer.

1954
2021-04-16
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Determinant

1. (wisk.) Schematische aanduiding van een zeker rekenproces. Bij een determinant van de orde’ worden n- getallen of letters geplaatst in n rijen en n kolommen en dit vierkante schema wordt begrensd door twee vertikale lijnen. B.v. a1, b1 / a2, b2 , a1, b1, c1 / a2, b2, c2 / a3, b3, c3, a11, a12, a13 / a21, a22, a23 / a31, a32, a33. Het reke...

Lees verder
1950
2021-04-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Determinant

(<Fr.-Lat.), m. (-en), factor die een bepaalde ontwikkeling bepaalt, inz. in de erfelijkheidsleer ; — (wisk.) formule voor de oplossing van vergelijkingen.

1939
2021-04-16
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Determinant

(< Lat. determinare = afbakenen, bepalen). Lett. Iets bepalends. Het woord is in zijn tegenwoordige betekenis ingevoerd door Cauchy (1789—1857) en wel in navolging van Gauss (1777—1855), die met denzelfden term den discriminant van een quadratischen vorm (dus inderdaad iets bepalends) had aangeduid. Nadat Cauchy het weer door andere...

Lees verder
1916
2021-04-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Determinant

Determinant - (wiskunde). Bij de oplossing van een stel vergelijkingen van den eersten graad, bijv.: a1x+b1y+c1z =d1, a2x+b2y+c2z=d2, a3x+b3y+c3z=d3 krijgt men in de uitdrukkingen voor de onbekenden x,y,z omslachtige vormen opgebouwd uit de coëfficiënten a1 ,b1 ,C1 ,a2 ,b2 ,c2 , a3,b3,c3, en de bekende termen d1 ,d2 ,d3 . Zoo vindt men voor x, y e...

Lees verder
1898
2021-04-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Determinant

DETERMINANT, m. (-en), zekere voorstelling van eene som in de hoogere wiskunde.