2020-04-06

Desk-research

Letterlijk: onderzoek vanachter het bureau. Het betreft het verzamelen en analyseren van gegevens die al beschikbaar zijn. Dit kan voortvloeien uit het feit dat ze oorspronkelijk voor andere doelen verzameld zijn. Een voorbeeld van een interne bron voor desk-research is de eigen administratie van een bedrijf.

2020-04-06

Desk-research

Desk-research is het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens die dienstbaar zijn aan de onderzoeksopdracht, maar die reeds eerder door anderen zijn verzameld.