Wat is de betekenis van Descendent?

2024-07-24
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-24
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Descendent

[Lat. descendens, -entis = o.dw van de-scendere = af-dalen, van scandere = klimmen] afstammeling.

2024-07-24
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Descendent

nakomeling

2024-07-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Descendent

(<Fr.-Lat.), m. (-en), nakomeling.

2024-07-24
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

descendent

(astrol.) het ondergaande teken v. d. dierenriem.

2024-07-24
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

descendent

(dessen'dent) m. (-en) afstammeling, nakomeling.

2024-07-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Descendent

[Lat. descendere, afdalen], m. (-en), nakomeling, afstammelingen in de neerdalende lijn in tegenstelling met -ascendenten, de voorouders van een bepaald persoon, die men als punt van uitgang gekozen heeft.

2024-07-24
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Descendent

afstammeling in nedergaande linie; Descendentie-leer: leer der afstamming.

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-24
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)