Wat is de betekenis van Depressie?

2022
2023-03-20
Ensie Encyclopedie

Ensie (2022)

Depressie

Een depressie is een periode waarin een persoon zich een tijd lang erg neerslachtig voelt en nergens meer plezier aan beleeft. Naast de hoofdsymptomen bestaan er nog verschillende andere tekenen die wijzen op een depressie. Bij een depressie kan er sprake zijn van gewichtsverlies of -toename, een verandering in het slaappatroon, vermoeidheid of en...

Lees verder
2020
2023-03-20
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

depressie

Het begrip depressie heeft 5 verschillende betekenissen: 1) onderdrukking of verlaging. neerwaartse druk, tendens of beweging; onderdrukking of verlaging. Alleen nog in verbindingen en als eerste lid in samenstellingen. 2) lagedrukgebied. gebied van lage luchtdruk, vaak gekenmerkt door slecht weer met regen en wind; lagedrukge...

Lees verder
2019
2023-03-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

depressie

depressie - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) ziekelijke neerslachtigheid     ♢ - Ze had na de geboorte van haar zoon een postnatale depressie.     ♢ - Ook de tragische ondergang van de jaren 60-generatie, wanneer steeds meer muzikanten dood neervallen of wegzinken in depress...

Lees verder
2018
2023-03-20
Algemene economische basisprincipes

D.J. de Jong & C.J. de Lange (2018)

Depressie

Langdurige recessie.

2017
2023-03-20
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

depressie

depressie - zelfstandig naamwoord uitspraak: de-pres-sie 1. zeer sombere stemming die niet snel overgaat ♢ hij heeft regelmatig last van een depressie 2. gebied waarin de luchtdruk laag is ♢ er...

Lees verder
2016
2023-03-20
Dea Boom

Psycholoog via psychologenpraktijkboom.nl

Depressie

Depressie betekent dat je gevoelens en ervaringen onderdrukt worden en je het leven als het ware niet meer echt ervaart. Wanneer je depressief bent, dan voel je je erg somber en lusteloos. Het is erg moeilijk om op te staan en de dag te beginnen. Je hebt nergens zin in en het leven lijkt uitzichtloos. Het kan voorkomen dat iemand die depressief is...

Lees verder
2008
2023-03-20
Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

depressie

De hoeveelheid geproduceerde goederen en diensten daalt gedurende een lange tijd.

2008
2023-03-20
Begrippenlijst uit Praktische Economie vwo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

depressie

De Brtappeltaart hoeveelheid geproduceerde goederen en diensten daalt gedurende een lange tijd.

2006
2023-03-20
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Depressie

Gedrukte gemoedsstemming die langere tijd aanhoudt en die gekenmerkt wordt door pessimisme, neerslachtigheid, een gebrek aan levenslust en aan zelfvertrouwen.

2004
2023-03-20
Medische basiskennis begrippenlijst

Frans Verstappen (2004)

Depressie

Neerslachtige stemmingsstoornis van langdurige aard.

2003
2023-03-20
Financieel woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

depressie

depressie - Periode in de economische conjunctuur waarin de economie niet meer groeit en zelfs krimpt, zie ook recessie, hoogconjunctuur en laagconjunctuur.

2003
2023-03-20
Nederlandse economie begrippen

Centraal bureau voor de Statistiek (2003)

Depressie

De conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door een daling van het geheel aan economische activiteiten, afgemeten aan een langdurige volumedaling van het BBP.

2000
2023-03-20
Verpleegkundig woordenboek

Anneke van Schie (2000)

Depressie

Stemmingsstoornis, ook: bipolaire stoornis.

1994
2023-03-20
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Depressie

[Lat. deprimere, -pressum = neerdrukken, van premere = drukken] 1 (psych.) sombere gedrukte gemoedsstemming, spec. als ziekelijke toestand; 2 (fysische aardr.) gebied omgeven door hoger terrein, spec. land dat lager dan de zeespiegel ligt; 3 (handel) toestand van gedru...

Lees verder
1993
2023-03-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Depressie

lage luchtdruk (weerk.); gebied onder de zeespiegel (aardr.); terneergeslagenheid; economisch inzinking

1993
2023-03-20
Nima marketing lexicon

NIMA (1993)

depressie

(baisse) Fase in de conjunctuur die gekenmerkt wordt door een langdurige en sterk verminderde economische bedrijvigheid.

Lees verder
1993
2023-03-20
Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

Depressie

Zie: lagedrukgebied

1990
2023-03-20
Begrippenlijst kernpunten van de economie

Redactie Ensie (1990)

Depressie

Een dalende lijn in het produktieniveau gedurende lange tijd. Zie verder: Conjunctuur.

1981
2023-03-20
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Ernst Meyer Camberg (1981).

Depressie

neerslachtigheid, zwaarmoedig heid, gedrukte stemming.

1965
2023-03-20
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

DEPRESSIE

min of meer duurzame ziektetoestand die gekenmerkt wordt door vermindering van veerkracht en energie. Iemand die gedeprimeerd is, is angstig, moe, ontmoedigd en niet in staat de kleinste moeilijkheid het hoofd te bieden. Hij neemt geen enkel initiatief meer omdat het hem ontbreekt aan interesse en wilskracht; hij gaat gebukt onder zijn onvermogen e...

Lees verder