Wat is de betekenis van Depot voor Discipline?

1973
2020-11-29
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Depot voor Discipline

Ned. militaire inrichting, te Nieuwersluis, waarin oorspronkelijk de bijkomende straf van plaatsing in een ➝strafklasse en de krijgstuchtelijke straf van plaatsing in een ➝tuchtklasse werden ondergaan. Laatstgenoemde straf is afgeschaft en eerstgenoemde wordt nog slechts zelden toegepast. Daardoor is het Depot voor Discipline vrijwel uitsluitend ee...

Lees verder