Wat is de betekenis van Depôt van discipline?

1949
2020-11-29
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Depot van discipline

strafklasse in het Ned. Leger, waarin vóór 1912 mindere militairen konden worden geplaatst, die blijk hadden gegeven onvatbaar te zijn voor het gevoel van eer en ongevoelig voor lichtere krijgstuchtelijke straffen.

1916
2020-11-29
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Depôt van discipline

Depôt van discipline - Onder de militaire hoofdstraffen voor mindere militairen wordt in art. 4 van het Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te Lande, genoemd: plaatsing in eene klasse van militairen, aan eene gestrengere krijgstucht onderworpen. Voorts kan deze plaatsing, als bijkomende straf, worden uitgesproken tegen een minder militair, die me...

Lees verder