Wat is de betekenis van Depositum?

1994
2021-08-03
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Depositum

[Lat.] het in bewaring gegeven goed.

1973
2021-08-03
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

depositum

[Lat.], o., in het Romeinse recht een van de contractus re (reële contracten), waaruit het Ned. bewaargevingscontract is ontstaan. (e) Het depositum kwam tot stand doordat iemand een roerende zaak overgaf aan een ander, die zich (zonder contraprestatie te bedingen) verbond deze te bewaren en op de eerste aanvrage terug te geven. Ten einde vorm...

Lees verder
1948
2021-08-03
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

depositum

(Lat.) o. (mv. deposita), bewaargeving; het in bewaring aanvertrouwde goed.

1937
2021-08-03
Scholastiek Lexicon

Latijns-Nederlandsch

DEPOSITUM

Bewaargeving, BURGERLIJK WETBOEK III, III, 31, bewaargoed (RECHT). Depositum fidei, Het geheel van de geloofsleer.

1933
2021-08-03
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Depositum

Depositum - overeenkomst uit het Romeinsche Recht, krachtens welke de eene partij aan de andere een roerende zaak om niet in bewaring geeft onder verplichting voor dezen laatste om de zaak, zoodra het doel der overeenkomst verwezenlijkt is, terug te geven. Het Rom. Recht kende verschillende bijzondere vormen van depositum, die echter op wezenlijke...

Lees verder
1916
2021-08-03
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Depositum

Depositum - (Lat.), bewaargeving, ook het in bewaring gegevene.