Wat is de betekenis van Denitrificatie?

2016
2020-10-31
Lenntech

Begrippenlijst Lenntech

Denitrificatie

Denitrificatie is verwijdering van nitraat en nitraatproducten uit het water om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit voldoet aan de geldende waternormen.

1974
2020-10-31
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

denitrificatie

(L., de = weg; G., nitron = soda), afbreken (reduceren) van nitraten onder invloed van bacteriën. In een zuurstofvrije omgeving voorzien zij in hun energiebehoefte door nitraten om te zetten in nitrieten, ammoniak of vrije stikstof. In niet goed doorluchte grond treedt hierdoor een verlies aan bruikbare stikstofverbinding op, ➝ stikstofkringlo...

Lees verder
1949
2020-10-31
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Denitrificatie

noemt men het verschijnsel dat door sommige organismen vnl. bacteriën* stikstof vrij gemaakt kan worden uit stikstofhoudende verbindingen (nitraten). D. kan grote schade aanrichten aan gewassen, omdat daardoor deze nitraten, die voorkomen in de bodem en in het water en die nodig zijn voor de voeding van de planten, verloren gaan.

1933
2020-10-31
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Denitrificatie

Denitrificatie - Indien nitraten en (of) nitrieten bij aanwezigheid van veel organisch materiaal van de lucht worden afgesloten, kunnen zij door micro-organismen worden gereduceerd met als eindproduct vrije stikstof. Sommige microben, o.a. Bacillus Stutzeri, kunnen zoowel nitraten als nitrieten afbreken, Bac. denitrificans kan zulks echter all&eacu...

Lees verder
1916
2020-10-31
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Denitrificatie

Denitrificatie - Verschillende bacteriën ontleden of reduceeren salpeterzure zouten, waarbij tenslotte de stikstof als vrije stikstof ontwijkt. Een dezer bacteriën is bv. Bacillus denitrificans. De denitrificeerende bacteriën zijn anaerobe; ze onttrekken de zuurstof aan het nitraat. Ze ontwikkelen zich verder slechts bij aanwezigheid van veel organ...

Lees verder
1916
2020-10-31
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

denitrificatie

v., proces waarbij nitraat door bacteriën gereduceerd wordt tot gasvormige stikstof.(e) Denitrificatie treedt op onder anaërobe omstandigheden, waarin sommige bacteriesoorten (Bacillus, Micrococcus, Pseudomones) nitraat kunnen gebruiken in plaats van zuurstof: C6H1206 + 4N03➝ 6C02 + 6H,0 + 2N2 Dit proces van anaërobe ademhaling heeft...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten