2019-10-20

Den Burg (gemeente Texel)

Hoofddorp op het eiland Texel. De ronde structuur van dit op een zandrug ontstane dorp gaat mogelijk terug op een laat-9de-eeuwse ringwalburg, die in de loop van de tijd werd vergroot met handhaving van de ronde vorm (Weverstraat, Warmoesstraat). In 1346 werden burgwal en burggracht hersteld (gracht gedempt 1902). Geuzen staken in 1571 het Agnietenklooster in brand. Het rechthuis uit 1611 werd in 1891 vervangen door het inmiddels gesloopte hotel Texel. Na 1900 ontwikkelde zich enige bebouwing la...