Wat is de betekenis van Demineralisatie?

2019
2023-02-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

demineralisatie

demineralisatie - Zelfstandignaamwoord 1. het demineraliseren Woordherkomst Naamwoord van handeling van mineraliseren met het voorvoegsel de- en met het achtervoegsel -atie

Lees verder
2016
2023-02-05
Lenntech

Begrippenlijst Lenntech

Demineralisatie

Demineralisatie zijn processen die mineralen uit het water verwijderen, meestal wordt deze term alleen gebruikt voor ionenuitwisselingsprocessen.

1994
2023-02-05
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Demineralisatie

onttrekking van minerale zouten, spec. kalkzouten, aan beenderen door ziekteproces.

1973
2023-02-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Demineralisatie

v., de verwijdering van alle stoffen met een anorganisch (zout) karakter uit water. Tot de door demineralisatie te verwijderen stoffen worden gerekend de kationen zoals natrium-, kalium-, calcium- en magnesiumionen, en de anionen zoals chloride-, sulfaat-, waterstofcarbonaat en nitraationen. Ook verbindingen zoals kiezelzuur en stoffen met een coll...

Lees verder
1923
2023-02-05
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

Demineralisatie

vermindering van het gehalte van het lichaam aan anorganische bestanddeelen, gepaard gaande met een vermindering van het normale zuurgehalte der weefsels.

1923
2023-02-05
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Demineralisatie

vermindering van het gehalte van het lichaam aan anorganische bestanddelen, gepaard gaande met een vermindering van het normale zuurgehalte der weefsels.

Gerelateerde zoekopdrachten