Wat is de betekenis van Demi-sec (halfdroog)?

1979
2023-03-21
Wijn & drank encyclopedie

Jan Zellenrath (1979)

Demi-sec (halfdroog)

Deze aanduiding wordt gebezigd voor wijnen met een bepaald gewicht aan restsuiker, dit is onvergiste suiker. Tegenwoordig zijn aanwijzingen over het zoetgehalte van een wijn in EG-verband genormeerd. In een recent verleden dronken de Nederlanders naar verhouding vrij veel demi-sec wijnen. Dat verandert in vrij snel tempo naar sec, dit is droog, dus...

Lees verder