Wat is de betekenis van Delila?

2020
2021-12-07
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Delila

Hebreeuws 'de smachtende'. Naam van de in de Bijbel, in Richteren 16 genoemde minnares van Simson, die hem verraadde.

2000
2021-12-07
Plantennamen

Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten door Dr. C. A. Backer (1936)

Delila

Delíla Dum. [B. Ch. Dumortier (1797-1878), Belg. staatsman-plantkundige] ex Pfeiff. [L. Pfeiffer (1805-77), D. medicus-botanicus], - genoemd naar A. Raffeneau Delile (1778, Versailles; 1850, Montpellier), een der 175 geleerden en hun assistenten, die Napoleon met zich nam, toen hij 19 Mei 1798 zijn tocht naar Egypte aanvaardde en daar...

Lees verder
1973
2021-12-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Delila

in het OT Filistijnse vrouw die haar minnaar Simson overreedde haar het geheim van zijn kracht te vertellen en hem verried aan de stadsvorsten van de Filistijnen. Die staken Simson toen de ogen uit en zetten hem gevangen in Gaza (Recht. 16).

1964
2021-12-07
voornamen

Voornamenboek

Delila

v Hebr. 'de smachtende'. Naam van de in Richteren 16 genoemde minnares van Simson, die hem verraadde.

Lees verder
1955
2021-12-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Delila

de verraderlijke Filistijnse vrouw van de richter Simson; i.h.a. trouweloze vrouw

1950
2021-12-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Delila

vrouw van Simson ; zij speelt hem in handen der Filistijnen, na hem het geheim van zijn kracht ontlokt te hebben (Richt. 16 : 4).

1949
2021-12-07
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Delila

een Filistijnse vrouw, die Simson de haren afsneed, waardoor hij van zijn lichaamskracht werd beroofd.

1928
2021-12-07
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Delila

is de naam van de Filistijnse vrouw, die, zoals in den Bijbel wordt beschreven, Simson, den man mei de geweldige lichaamskracht, ten val bracht. Zij wist hem het geheim van zijn kracht te ontfutselen. Toen hij haar verteld had, dat deze kracht in zijn haren zetelde, knipte zij hem in den' slaap zijn lokken af. Simson werd daarna, machteloos, a...

Lees verder
1926
2021-12-07
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Delila

(de smachtende). De naam van de Filistijnsche vrouw, aan wie Simson zich verbond (Richt. 16). Reeds op zich zelve een ondeugende vrouw en door de beloften harer vorsten gelokt, wist zij hem zoo te bekoren, dat hij de drie eerste pogingen, om hem te verraden, of in het geheel niet bemerkte, of slechts aanzag als scherts en door zijn lusten verblind...

Lees verder
1916
2021-12-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Delila

Delila („de langlokkige? zij, wier haar gefriseerd is?”), een Filistijnsche vrouw; zij woonde in de wadi Sjorek („druivendal”), niet ver van Zora, in Z. W.-Kanaän. Zij was een tijdlang de minnares van Simson, totdat zij, omgekocht door de vorsten der Filistijnen, hem aan dezen overleverde (Richt. 16, 4—21).

1869
2021-12-07
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Delila

of Dalila, d. i. de smachtende, eene philistijnsche ligtekooi, door wier schoonheid Simson zich liet verleiden. Toen zij hem het geheim ontlokt had, dat zijne kracht in zijn hair zat, sneed zij hem, terwijl hij sliep, verraderlijk zijn hair af, en leverde hem vervolgens over aan zijne vijanden. Zie in het O. T. het 16e hoofdstuk van het boek der Ri...

Lees verder