Wat is de betekenis van deliberatie?

2019
2022-12-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

deliberatie

deliberatie - Zelfstandignaamwoord 1. beraadslaging, overleg Woordherkomst Naamwoord van handeling van delibereren (met het achtervoegsel -atie)

Lees verder
2004
2022-12-04
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

deliberatie

(de, -s) beraadslaging over examenuitslagen. Ook als een leerling het niet eens is met de beslissing van de deliberatie komt er een nieuwe werkwijze om daartegen in te gaan. - DM, 31-01-2003.

Lees verder
1994
2022-12-04
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Deliberatie

[Lat. deliberatio] beraadslaging, overleg.

1973
2022-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Deliberatie

[ Lat. deliberare], v. (-s, -tiën), beraadslaging, overleg.

1955
2022-12-04
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Deliberatie

beraadslaging, overweging.

1950
2022-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Deliberatie

(<Fr.-Lat.), v. (-s, ...tiën), beraadslaging, overleg.

1948
2022-12-04
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

deliberatie

v. beraadslaging, beraad, overweging.

1930
2022-12-04
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

deliberatie

(delibe'ra:si) v. (-s) beraadslaging, overleg.

1914
2022-12-04
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

deliberatie

deliberatie, - v., beraadslaging, overweging.

1910
2022-12-04
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Deliberatie

Deliberatie - overlegging, beraadslaging.

1906
2022-12-04
wink

Wink's vreemde woordenboek

Deliberatie

vr. Fr., beraadslaging.

1898
2022-12-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Deliberatie

DELIBERATIE, v. (-s, ...tiën), beraadslaging, overleg.

1864
2022-12-04
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

deliberatie

deliberatie - v. (deliberatiën), beraadslaging, overleg