Wat is de betekenis van delen?

2022
2022-08-09
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

delen

(2000+) (internet) (berichten, foto's, video's) verspreiden via sociale media zodat ook anderen er kennis van kunnen nemen. • Uiteraard hoef je niet elk artikel via je eigen profiel te delen en moet je ook ruimte laten voor de basisfuncties van Facebook. (Michael Opgenhaffen, Bart van Belle: Sociale media en journalistiek....

Lees verder
2019
2022-08-09
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

delen

delen - Werkwoord 1. (ov) samen met een ander gebruiken     ♢ We delen een kamer.     ♢ Wij deelden alle fooien eerlijk onder elkaar.     ♢ Eerlijk zullen we alles delen. 2. (ov) in meer dan één stuk snijden of hakken   &nbs...

Lees verder
2018
2022-08-09
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

delen

delen - regelmatig werkwoord uitspraak: de-len 1. iedereen er iets van geven ♢ zij moesten de zak snoep met elkaar delen 1. in de winst delen [er ook een deel van krijgen] ...

Lees verder
2003
2022-08-09
Marga Schiet

MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Delen

Een kleuter is nog te jong om dingen samen te doen of te delen. Kleuters vinden het meestal leuk om met andere kinderen te spelen of op school samen met andere kinderen een taakje te doen. Ze zijn niet meer zo sterk op hun eigen ik gericht als peuters en snappen best dat andere kinderen hetzelfde willen als zijzelf. Ze vinden het vaak ook leuk om s...

Lees verder
1998
2022-08-09
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

delen

Het verdelen van de 52 kaarten over de vier spelers. De kaarten dienen een voor een te worden rondgedeeld, met de klok mee en te beginnen bij degene links van de deler. Ook: geven.

Lees verder
1973
2022-08-09
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Delen

(deelde, heeft gedeeld), I. overg., 1. in delen splitsen: de stof kan niet oneindig gedeeld worden; 2. verdelen, elk zijn aandeel geven, resp. dat nemen: wij zullen eerlijk delen; de winst, een boedel (zegsw.) loden pijpen, samen u moet kiezen of delen, een beslissing nemen, tot het een of het ander besluiten; 3. (rekenkunde) uit een getal en een...

Lees verder
1958
2022-08-09
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

DELEN

zie Parten.

1954
2022-08-09
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Delen

noemt men in de houtindustrie een bezaagd houtsortiment, bestaande uit houtwerken met een dwarse doorsnede van 20-25 cm breed en 2-5 cm dik; de dunnere noemt men planken en de dikkere platen.

1952
2022-08-09
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Delen

v., diele, dele, parte, partsje.

1950
2022-08-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Delen

(deelde, heeft gedeeld), I. overg., 1. in delen splitsen: de stof kan niet oneindig gedeeld worden; 2. verdelen, elk zijn aandeel geven, resp. nemen: wij zullen eerlijk delen ; de winst, een boedel delen; (zegsw.) loden pijpen, samen delen; — gij moet kiezen of delen, een beslissing nemen, tot het een of h...

Lees verder
1937
2022-08-09
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

delen

deelde, h. gedeeld (splitsen in stukken of delen: 1 zo in delen splitsen, dat ieder zijn aandeel krijgt; 2 een aandeel krijgen in; 3 van gevoelens met in: medevoelen; instemmen met; 4 rekenk. een getal splitsen in zoveel delen als door een getal wordt uitgedrukt; 5 inz. Z.-N. erven): 1 eerlijk het verschil gelijk op -; 2 - in de buit; 3 in de vr...

Lees verder
1933
2022-08-09
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Delen

Delen - 1° Ary, Vlaamsch kunsthistoricus, hulpconservator aan het Plantijn-museum te Antwerpen; * 1883 te Leuven. Schreef o.a. De Vlaamsche Schilderschool voor, tijdens en na Rubens (1927); Iconographie van Antwerpen (1930). 2° Dirck van, schilder; * 1605 te Heusden, † 1671. Ging in 1626 naar Middelburg, waar hij burgemeester werd. H...

Lees verder
1916
2022-08-09
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Delen

Delen - (Dirck van), Nederlandsch schilder, geb. te Heusden in 1605, overl. te Arnemuiden in 1671, woonde langen tijd te Middelburg. Op één stilleven na zijn van D. slechts afbeeldingen van gebouwen en monumenten (o.a. het praalgraf van Prins Willem I; in het Rijksmuseum) bekend, die veel overeenkomst met die van Hendrick Aerts vertoonen, maar in d...

Lees verder
1870
2022-08-09
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Delen

Delen (Leonard Albrecht Carel, baron van), een verdienstelijk Nederlandsch ingenieur, werd geboren te Petersburg den 29sten Junij 1767, ontving onderwijs van den beroemden Euler, zijn grootvader van moeders zijde, trad eerst in dienst bij de Russische artillerie, daarna in 1794 bij het Nederlandsche leger, en werd na den vrede van Amiens eerst leer...

Lees verder
1573
2022-08-09
Etymologicum 1573

Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

Delen

holl . j. deylen. Partiri.

Lees verder