Wat is de betekenis van Definitief ontwerp?

2024-07-25
Bodemrichtlijn begrippenlijst

Rijkswaterstaat (2017)

Definitief Ontwerp

Definitief Ontwerp is het ontwerp dat is aanvaard door de opdrachtgever en op basis waarvan de documenten ten behoeve van de aanbesteding en/of uitvoering kunnen worden gemaakt.

2024-07-25
Begrippenlijst Architectuuropdrachten

Steunpunt Architectuuropdrachten (2013)

Definitief ontwerp

Een definitief ontwerp is een fase in het ontwerpproces dat tot doel heeft een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk te ontwikkelen, die zodanig is dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de interne en externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouw en aard en capaciteit van de i...

2024-07-25
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

definitief ontwerp

Het definitief ontwerp is de tekeningen van de binnenkant en de buitenkant van een gebouw zoals het uiteindelijk gebouwd zal worden.

2024-07-25
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

definitief ontwerp

uitgewerkt bouwplan aan de hand waarvan het bestek wordt opgesteld. - uitvoeringsontwerp.