Wat is de betekenis van Definitie?

2021
2022-12-07
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Definitie

Een definitie is een beschrijving van een woord. Een ander woord voor definitie is betekenis of beschrijving. Een woordenboek is een verzameling van definities. Deze definities zijn meestal in een zakelijke, informele stijl beschreven en geven een globale betekenis van een bepaald woord. Dat is dan ook het kenmerk van een definitie. Een definitie i...

Lees verder
2019
2022-12-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

definitie

definitie - Zelfstandignaamwoord 1. begripsafbakening, precieze omschrijving van een concept     ♢ - Het land hanteert een andere definitie van 'marteling' dan die is neergelegd in de Geneefse Conventie.     ♢ - Want hoewel we misschien om de wonderlijke charme van zijn defin...

Lees verder
2018
2022-12-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

definitie

definitie - zelfstandig naamwoord uitspraak: de-fi-niet-sie 1. nauwkeurige omschrijving van een woord of begrip ♢ de definitie van 'dekbed' is: hoes met donzige vulling die je gebruikt als deken Zelfstandig naamwoord: de-fi-niet-sie ...

Lees verder
2017
2022-12-07
Emanuel Damsteeg

Videofilmen; termen en begrippen (1992)

Definitie

Zie Oplossend vermogen.

1994
2022-12-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Definitie

[Lat. definitio] nauwkeurige omschrijving van een zaak (zo mogelijk het wezen rakend).

1994
2022-12-07
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Definitie

Een definitie is een nauwkeurige begripsbepaling, zodanig dat alle bedoelde gevallen eronder vallen en alle niet-bedoelde er inderdaad niet onder vallen.

1992
2022-12-07
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Definitie

Een definitie geeft een definiens of definiërende uitdrukking voor een definiendum of dat wat gedefinieerd moet worden. Het woord ‘definitie’ kan staan voor de zin die definieert, voor het proces van definiëren of voor het definiens. In het verleden zijn verschillende regels voor definities gegeven, maar deze worden tegenwoordig meestal als al te r...

Lees verder
1973
2022-12-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Definitie

[Lat.], v., 1. (-s), samenvattende omschrijving van de kenmerken van een begrip, zodat het niet met een ander verward kan worden; begripsbepaling: in de woorden van een mag datgene wat gedefinieerd wordt niet voorkomen; 2. bepaling en omschrijving van een (nieuw) ingevoerd wiskundig begrip; 3. plechtige, bindende uitspraak van het r.k. kerkelijk...

Lees verder
1955
2022-12-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Definitie

bepaling, verklaring, omschrijving.

1955
2022-12-07
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

DEFINITIE

(letterlijk afgrenzing) is in de samenstelling, ,dogmatische definitie” de plechtige, bindende uitspraak van het kerkelijk leergezag, waardoor gezagvol wordt vastgesteld, wat als goddelijk geopenbaarde waarheid te geloven valt of wat, als daarmee strijdig, te verwerpen is. Deze beslissingen liggen op het gebied van geloof en zeden. Zij kunnen...

Lees verder
1952
2022-12-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Definitie

s., definysje.

1950
2022-12-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Definitie

(<Fr.-Lat.), v. (-s, ...tien), samenvattende omschrijving der kenmerken van een begrip, zodat het niet met een ander verward kan worden; begripsbepaling ; — per definitie, uit den aard der zaak.

1949
2022-12-07
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Definitie

(wisk.), nauwkeurige omschrijving van bepaalde begrippen met behulp van de grondbegrippen.

1948
2022-12-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

definitie

v. juiste bepaling, omschrijving.

1939
2022-12-07
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Definitie

Saamvattende verklaring, die evenmin gevat wordt.

1939
2022-12-07
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Definitie

( < Lat. definitio = bepaling; < definire = begrenzen; finis = grens). Bepaling.

1937
2022-12-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

definitie

v. definitiën, -s (Fr. [Lat. definitio]: juiste bepaling; begripsomschrijving).

1936
2022-12-07
Drs. P. Wijkema

Encyclopedie voor Ziel- en Opvoedkunde

Definitie

bepaling van de eigenschappen van een begrip, zodanig, dat het verschil met andere begrippen duidelijk blijkt.

1933
2022-12-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Definitie

opsomming v/d bepalende kenmerken v/e begrip.

1933
2022-12-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Definitie

Definitie - is de beschrijving van wat een ding is. Men onderscheidt: woord-definitie, de verklaring van den term of naam, waarmee het ding wordt aangeduid, en z a a k-d e f i n i t i e, de verklaring van wat het ding zelf is. Deze wordt weer onderscheiden in de beschrijving, die het ding doet kennen door zijn uiterlijke of niet-wezenlijke, en de w...

Lees verder