Wat is de betekenis van Defined contribution plan?

2016
2020-10-31
ING

Begrippenlijst ING

Defined contribution plan

Een defined contribution plan (‘beschikbare premieregeling’) betreft een pensioenregeling waarbij ING een vaste bijdrage betaalt aan een aparte entiteit (een fonds) en waarbij ING geen wettelijke of feitelijke verplichtingen heeft om aanvullende bijdragen te betalen als het fonds niet voldoende middelen heeft om aan alle huidige en toekomstige pens...

Lees verder