Wat is de betekenis van Deerniswaard?

1950
2023-01-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Deerniswaard

DEERNISWAAR'DIG, bn. (-er, -st), beklagenswaard : in deerniswaardige toestand.

1898
2023-01-30
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Deerniswaard

DEERNISWAARD, ...WAARDIG, bn. (-er, -st), beklagenswaard: in deerniswaardigen toestand; ...WEKKEND, bn.

Lees verder