Wat is de betekenis van Deelen?

2024-06-16
Lexicon Beeldende Kunstenaars

Pieter Scheen (1980)

Deelen

Leenderd van; geb. Loosduinen (thans gem. Den Haag) 9 april 1850, overl. Den Haag 1 juni 1929. Woonde en werkte in die stad. Beeldhouwer.Scheen 1969.

2024-06-16
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Deelen

Deelen - of scheuren (plantk.), vermenigvuldigingswijze, waarbij een oude plant wordt stuk gesneden of gescheurd, zoodanig, dat op de ontstane deelen knoppen en wortels voorkomen, met behulp waarvan zij uitgroeien tot nieuwe planten. D. past men toe bij vaste planten en sommige heesters.

2024-06-16
Algemeen Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Deelen

Planken.

2024-06-16
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Deelen

Dirk van, Ned. schilder, *ca,1605 Heusden, ♱16.5.1671 Arnemuiden. Van Deelen schilderde gefantaseerde kerkinterieurs, paleizen e.d. Zijn stijl onderging invloed van P.Vredeman de Vries en van de Zuidned. schilders Van Steenwijck. Vaak werden zijn stukken door anderen gestoffeerd, o.a. door D.Hals, Pieter Codde en A.Palamedesz. Litt. H.Jantzen, Das...

2024-06-16
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Deelen

DEELEN, (deelde, heeft gedeeld), in deelen splitsen de stof kan niet oneindig gedeeld worden; — elk zijn aandeel geven, nemen wij zullen eerlijk deelen; de winst, een boedel deelen; — (rek.) uit een getal en een gegeven faktor den anderen faktor vinden het eene getal op of in het andere deelen; — gij moet kiezen of deelen, eene...

2024-06-16
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Deelen

Onder dezen naam vermelden wij: Wouter Deelen, ook Deleen en Gualtherus Delenus genaamd, een der eerste verkondigers van de leer der Hervorming in ons Vaderland. Nadat hij eerst in de Nederlanden, bepaaldelijk te Middelburg, geleeraard had, werd hij in 1550 predikant bij de Nederlandsche Hervormde gemeente te Londen, nam bij de troonsbeklimming van...

2024-06-16
Zeemans woordenboek

Jacob van Lennep (1865)

Deelen

z.n.o.mv. - Gezaagde en alzoo gedeelde stukken hout. Deelen van een balk zijn alzoo planken. Zie ald.

2024-06-16
Etymologicum 1573

Cornelis Kiliaan (1573)

Deelen

vetus. sax. Iudicare, diuidere sententiam, discernere. vide oor deelen.