Wat is de betekenis van Decretum gratiani?

2024-04-24
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

DECRETUM GRATIANI

genoemd naar de samensteller, de monnik en professor te Bologna Gratianus, is het eerste deel van het Corpus Iuris Canonici.

2024-04-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Decretum gratiani

de naam die al spoedig na verschijnen (ca.1140) gegeven werd aan de beroemde verzameling van kerkelijk recht van de monnik Johannes Gratianus. De door hem gebruikte bronnen zijn: canones van algemene en particuliere concilies, geschriften van de kerkvaders, authentieke en apocriefe pauselijke brieven enz. Ofschoon deze rechtscollectie een priv&eacu...

2024-04-24
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Decretum gratiani

Decretum gratiani, - zie GRATIANUS.