Wat is de betekenis van Decretum?

2024-04-24
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Dēcrētum

i, n. beslissing, besluit, decreet, uitspraak (van een overheidspersoon of rechter). | principe, grondstelling.

2024-04-24
Latijns-Nederlandsch Lexicon

Stephanus Axters (1937)

DECRETUM

1. Besluit, verordening. 2. Wilsbepaling, wilsbesluit. Decretum absolutum, Volstrekt wilsbesluit. Decretum condicionale, Voorwaardelijk besluit. Decretum divinae voluntatis, Goddelijk wilsbesluit. Decretum divini consilii, Goddelijk raadslot, VONDEL, BESPIEGELINGEN III, 46; WB IX, 509. Decretum effectivum, Besluit...

2024-04-24
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Decretum

Decretum - (Lat.), decreet, besluit of beslissing van de overheid; leerstelling van een wijsgeer. Verder: beslissing van het kerkelijk gezag, meest van den H. Stoel, waardoor gewetensplicht ontstaat voor al de onderdanen van dengene, die het d. heeft uitgevaardigd. Het uitvaardigen van algemeene decreten is door Benedictus XV na het verschijnen van...