Wat is de betekenis van declameren?

2019
2021-06-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

declameren

declameren - Werkwoord 1. (ov) letterkundige werken mondeling voordragen Woordherkomst afgeleid van het Franse déclamer (met het voorvoegsel de-) met het achtervoegsel -eren

Lees verder
1994
2021-06-22
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Declameren

[Lat. declamare, -clamatum = luid opzeggen, van clamare = roepen] voordragen van verzen of proza.

1993
2021-06-22
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Declameren

(deklameren) voordragen; met pathos spreken

1955
2021-06-22
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Declameren

met kunst en smaak voordragen, holle woorden uiten

1952
2021-06-22
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Declameren

v., deklamearje, foardrage.

1950
2021-06-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Declameren

(declameerde, heeft gedeclameerd), (<Fr.), 1. opzeggen, voordragen (verzen); 2. (oneig.) met pathos, op opgeschroefde wijze spreken: al dat declameren zegt niets, het zijn holle woorden.

Lees verder
1948
2021-06-22
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

declameren

mondeling voordragen of „zeggen”; (ook;) uitvaren, krachtig lostrekken tegen.

Lees verder