Synoniemen van Debiteur

2019-11-22

Debiteur

Een debiteur is een klant die nog geld moet betalen aan een bedrijf of winkel. De goederen en diensten zijn dan al aan de klant geleverd, maar de vergoeding is nog niet betaald. De betalingen moeten binnen een vooraf besproken termijn verricht worden. Bij sommige supermarkten hoeven een aantal bedrijven niet direct af te rekenen bij het kopen van producten. Door de gegevens en het aantal gekochte producten bij te houden, kan het bedrag later afgerekend worden. De winkel en de klant hebben dan a...

2019-11-22

Debiteur

Kredietnemend bedrijf, tegenpartij of individu die een verplichting tot terugbetaling aan ING hebben.

2019-11-22

debiteur

debiteur - Ander woord voor schuldenaar.

2019-11-22

Debiteur

Schuldenaar.

2019-11-22

Debiteur

(Synoniem voor: Schuldenaar) Een schuldenaar is een persoon die krachtens verbintenis is gehouden tot voldoening van een verbintenis aan een schuldeiser

2019-11-22

debiteur

debiteur - Zelfstandignaamwoord 1. (boekhouding) iemand die iets (meestal geld) aan iemand anders verschuldigd is Woordherkomst Naamwoord van handeling van debiteren met het achtervoegsel -eur Synoniemen schuldenaar Antoniemen crediteur, schuldeiser Verwante begrippen debet, manneelijke vorm van debitrice

2019-11-22

Debiteur

DEBITEUR, m. (-s, -en), schuldenaar.

2019-11-22

Debiteur

Debiteur, schuldenaar.

2019-11-22

Debiteur

Debiteur - de schuldenaar, iemand die aan een ander, den schuldeischer iets schuldig is, op wien deze dus een vordering heeft.

2019-11-22

debiteur

debiteur, - m., schuldenaar.

2019-11-22

debiteur

debiteur - m. (debiteuren), schuldenaar

2019-11-22

debiteur

m. schuldenaar.