2019-11-22

Debiet

De hoeveelheid water die een bepaald punt op een bepaald moment passeert. Een voorbeeld: als een gemaal een debiet van 90 m3/min. heeft, betekent dit dat er elke minuut 90 m3 (90.000 liter) water kan worden verpompt (verplaatst).

2019-11-22

debiet

debiet - Zelfstandignaamwoord 1. afzet van waren 2. (natuurkunde) de hoeveelheid doorstromend medium (vloeistof of gas) in m3 per seconde

2019-11-22

Debiet

DEBIET, o. verkoop in het klein; dat boek zal . een groot debiet hebben, veel koopers vinden.

2019-11-22

Debiet

Een woord van Franschen oorsprong , beteekent afzet van goederen. Debitant is hij, die met den verkoop, meestal in 't klein, van een of ander artikel belast is, of daarvan zijne kostwinning maakt.

2019-11-22

Debiet

Debiet ook afvoer, eener rivier, waterleidingsbuis, enz.; de hoeveelheid water of vloeistof, welke afgezet wordt in de tijdseenheid. Voor rivieren en wijde leidingen neemt men gewoonlijk den kubiekmeter en de seconde tot eenheid. Bijv: De Maas voert 200 M2 per seconde af. Voor nauwere leidingen meestal den liter en de seconde.

2019-11-22

Debiet

Debiet - aftrek: zie aldaar.

2019-11-22

Debiet

betekent afzet in den handel (vooral in den kleinhandel) en slaat zowel op de personen aan wie, als op de plaats of streek, waar verkocht wordt. Men kan zeggen, dat een winkelier zijn debiet voornamelijk onder zeelieden vindt, maar ook, dat zijn debiet in hoofdzaak in Noord-Brabant ligt.

2019-11-22

Debiet

Debiet - afzet; bijv. een artikel met een ruim debiet, d.w.z. waarvan veel verkocht wordt.

2019-11-22

debiet

debiet, - o., aftrek, afzet, verkoop.

2019-11-22

debiet

debiet - o. gmv. aftrek, verkoop

2019-11-22

debiet

o. warenafzet, aftrek; verkoop.