2019-10-21

De voorm. R.K. lagere St.-Josephschool in Nes aan de Amstel

(Amsteldijk Zuid 138) is een tweelaagse school uit 1921 naar ontwerp van P.J. Pieters.