2020-01-22

De voorm. R.K. lagere St.-Josephschool in Nes aan de Amstel

(Amsteldijk Zuid 138) is een tweelaagse school uit 1921 naar ontwerp van P.J. Pieters.

2020-01-02

De voorm. R.K. lagere St.-Josephschool in Nes aan de Amstel

(Amsteldijk Zuid 138) is een tweelaagse school uit 1921 naar ontwerp van P.J. Pieters.

2020-01-02

De voorm. R.K. lagere St.-Josephschool in Sweikhuizen

De voorm. R.K. lagere St.-Josephschool (Bergstraat 80) werd in 1933 gebouwd als een vijfklassige gangschool naar ontwerp van C. de Smet.

2017-10-10

De voorm. R.K. lagere St.-Josephschool in Sweikhuizen

De voorm. R.K. lagere St.-Josephschool (Bergstraat 80) werd in 1933 gebouwd als een vijfklassige gangschool naar ontwerp van C. de Smet.

2020-01-02

De R.K. lagere St.-Josephschool in Bergen

De R.K. lagere St.-Josephschool (Kerkstraat 15) is een gaaf bewaarde vierklassige middengangschool in wederopbouwvormen, gebouwd rond 1955.

2017-10-10

De R.K. lagere St.-Josephschool in Bergen

De R.K. lagere St.-Josephschool (Kerkstraat 15) is een gaaf bewaarde vierklassige middengangschool in wederopbouwvormen, gebouwd rond 1955.

2017-05-30

De R.K. St.-Urbanuskerk in Nes aan de Amstel

(Amsteldijk Zuid 144) is een forse driebeukige basilicale kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een zware vieringtoren met balustrade, hoektorentjes en achtkantige spits. Deze neogotische kerk verrees in 1889-'91 naar plannen van J.Th.J. Cuypers (eerste zelfstandige werk) ter vervanging van een schuurkerk. De kerk is gerestaureerd in 1984-'85. Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven (middenschip en transept) en stenen kruisribgewelven op zandstenen pijlers. De communiebank (1860)...

2020-01-02

De R.K. St.-Urbanuskerk in Nes aan de Amstel

(Amsteldijk Zuid 144) is een forse driebeukige basilicale kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een zware vieringtoren met balustrade, hoektorentjes en achtkantige spits. Deze neogotische kerk verrees in 1889-'91 naar plannen van J.Th.J. Cuypers (eerste zelfstandige werk) ter vervanging van een schuurkerk. De kerk is gerestaureerd in 1984-'85.Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven (middenschip en transept) en stenen kruisribgewelven op zandstenen pijlers. De communieban...

2018-06-22

Nes, De

Nes, De - De Nes, was nog in het begin van de 20ste eeuw een drukke vermaaksbuurt, eigenlijk de voornaamste uitgaansbuurt van de stad, waar vele kroegen, tingeltangels, café-chantants en ook enige volksschouwburgen gevestigd waren, zoals Salon van Duport*, De Brakke Grond*, Victoria*, Frascati* en Tivoli . Omstreeks de Eerste Wereldoorlog is echter de roem van de Nes gaan tanen. De oude amusementsgelegenheden verdwenen stuk voor stuk en de straat werd een centrum van de tabakshandel. Deze hande...

2020-01-02

De voorm. R.K. lagere St. Aloysiusschool in Overzande

De voorm. R.K. lagere St. Aloysiusschool (Hoofdstraat 54) is in 1912-'13 gebouwd als een vierklassige middengangschool met aangebouwde onderwijzerswoning in late neorenaissance-stijl. De hoger opgetrokken middenpartij bevat een beeld van St. Aloysius.

2020-01-02

Boerderijen in Nes aan de Amstel

Aan de dijken staan diverse boerderijen met dwarse voorhuizen, zoals Ringdijk van de Bovenkerkerpolder 22 (circa 1880), Amsteldijk Zuid 149 (1896) en de boerderij Hoop en Dank (Amsteldijk Zuid 194, circa 1910).

2018-03-26

Farms in Nes aan de Amstel

At the dykes there are several farms with transverse front houses, such as the Ringdijk van de Bovenkerkerpolder 22 (circa 1880), Amsteldijk Zuid 149 (1896) and the farm Hoop en Dank (Amsteldijk Zuid 194, circa 1910).

2020-01-02

Woonhuizen in Nes aan de Amstel

Voorbeelden van eenvoudige dwarse dijkwoningen uit circa 1900 zijn Amsteldijk Zuid 180 en Amsteldijk Zuid 141. Late neorenaissance-vormen vertoont Amsteldijk Zuid 146 (1914).

2020-01-02

Nes aan de Amstel (gemeente Amstelveen)

Dorp, vermoedelijk in de 12de eeuw ontstaan op een landtong aan de oostoever van de Amstel. Deze landtong werd later een eiland en slibde vervolgens vast aan de westoever. Langs de Amstel werden buitenplaatsen gesticht. Bij de kerk vormde zich een kleine dorpskern. Aan de zuidzijde daarvan is het dorp rond 1970 enigszins uitgebreid.

2020-01-02

De voorm. R.K. lagere St.-Jozefschool in Susteren

De voorm. R.K. lagere St.-Jozefschool (Marialaan 13-15), thans ‘De Kompenie’, werd in 1921 in zakelijk-expressionistische vormen gebouwd naar ontwerp van J. Wielders. Van de oorspronkelijke opzet, een symmetrisch ingedeelde dubbele school voor jongens en meisjes, is slechts één vleugel uitgevoerd.

2017-10-10

De voorm. R.K. lagere St.-Jozefschool in Beesel

De voorm. R.K. lagere St.-Jozefschool (tegenover Burg. Janssenstraat 3) werd in 1884 gebouwd als een openbare vierklassige gangschool.

2020-01-02

De voorm. R.K. lagere St.-Jozefschool in Beesel

De voorm. R.K. lagere St.-Jozefschool (tegenover Burg. Janssenstraat 3) werd in 1884 gebouwd als een openbare vierklassige gangschool.

2017-10-12

De voorm. R.K. lagere St. Aloysiusschool in Overzande

De voorm. R.K. lagere St. Aloysiusschool (Hoofdstraat 54) is in 1912-'13 gebouwd als een vierklassige middengangschool met aangebouwde onderwijzerswoning in late neorenaissance-stijl. De hoger opgetrokken middenpartij bevat een beeld van St. Aloysius.

2020-01-02

De voorm. openbare lagere school in Nes

De voorm. openbare lagere school (Headstrjitte 6) is rond 1900 gebouwd als een tweeklassige middengangschool.

2017-10-10

De voorm. R.K. lagere St.-Jozefschool in Susteren

De voorm. R.K. lagere St.-Jozefschool (Marialaan 13-15), thans ‘De Kompenie’, werd in 1921 in zakelijk-expressionistische vormen gebouwd naar ontwerp van J. Wielders. Van de oorspronkelijke opzet, een symmetrisch ingedeelde dubbele school voor jongens en meisjes, is slechts één vleugel uitgevoerd.