2019-10-16

De voorm. openbare lagere school in Durgerdam

(Durgerdammerdijk 67) is een tweeklassig schoolgebouw uit circa 1910 met mezzanino en aangebouwde onderwijzerswoning. Ertegenover staat een zogeheten Finse school (Durgerdammerdijk 68), een vierklassig houten gebouw uit 1949.