2020-04-06

De voorm. kruitfabriek in Muiden

(Kruitpad 13-15), gelegen op een afgesloten terrein ten westen van de Muiden, werd in 1703 als kruitfabriek ‘De Krijgsman’ gesticht. In 1843 fuseerden zeven kruitfabrieken tot de Verenigde Buskruidfabrikatie, die in 1885-1922 onderdeel was van ‘De gezamenlijke Buskruidmakers van Noord-Holland, Utrecht en Zeeland’ (fabrieken te Muiden en Ouderkerk). Na een ontploffing in 1883 heeft men de fabriek in 1883-'95 grotendeels vernieuwd en uitgebreid naar plannen van J.F. Kl...