2019-10-20

De voorm. gevangenis in Hoorn

(Oostereiland ong.) staat op een rond 1662 ten behoeve van de Admiraliteit van West-Friesland tot eiland aangeplempte havendijk. Een 17de-eeuws pakhuis hierop werd in de 18de eeuw verdubbeld en voorzien van de huidige kap. In 1810 ging dit gebouw dienen als directeurswoning bij een militaire gevangenis, waarvoor toen een L-vormige vleugel aan de noordzijde verrees. Rond 1830 werd het hele U-vormige gebouw ingericht als Huis van Correctie en aan de zuidzijde uitgebreid met een tweede U-vormig ge...