2020-01-27

De voorm. Geref. kerk in Ouderkerk aan de Amstel

(Hoger Einde Zuid 22) is een sobere zaalkerk uit 1919 naar ontwerp van Tj. Kuipers met een terzijde geplaatste zadeldaktoren en een bijbehorende pastorie.

2020-01-02

De voorm. kruitfabriek in Ouderkerk aan de Amstel

ten zuidwesten van Ouderkerk (Amsteldijk-Zuid 54-55, gemeente Amstelveen) werd in 1719 gesticht door Nicolaas Calckoen en in 1742 overgenomen door Nicolaes en Hendrik van Hoorn. In 1782 volgde een ontploffing. Van kort na die tijd dateert het lange L-vormig pand aan de dijk met klokgevel boven de ingang en op de latei de tekst: Buskruid Molen No. 3. Ernaast staat een kollermolen met maalinrichting voor het zwarte buskruit.In 1843 werd de fabriek onderdeel van de Verenigde Buskruidfabrikatie. Van...

2020-01-02

De Herv. kerk in Ouderkerk aan de Amstel

(Kerkstraat 11) is een statige kerk met een vierkante klokkentoren, geblokte hoeklisenen, afgeknotte geveltoppen en een plattegrond in de vorm van een Grieks kruis. Ter vervanging van een 13de-eeuwse kerk werd deze kerk in 1773-'75 gebouwd door Jan Smit en Andries Westerhuysen naar een ontwerp in Lodewijk XVI-vormen van Jacob Eduard de Witte. Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven. Tot de inventaris behoren een preekstoel en een herenbank uit de bouwtijd. Het orgel (1865) werd g...

2020-01-02

Overamstel in Ouderkerk aan de Amstel

(gemeente Amstelveen). Deze bebouwing is ontstaan bij een pleisterplaats aan de westzijde van de Amstel. Diverse horecagelegenheden dankten hier hun bestaan vooral aan de veerverbindingen op Amsterdam.Horeca. Het restaurant ‘Paardenburg’ (Amstelzijde 55), een breed dwars pand gedateerd ‘1702’, wordt reeds vermeld in 1693. Al genoemd in 1636 als herberg is ‘De Oude Prins’ (Amstelzijde 37), dat rond 1880 zijn huidige vorm als gepleisterd dwars pand heeft gekrege...

2020-01-02

Ouderkerk aan de Amstel (gemeente Ouder-Amstel)

Dorp, ontstaan op de plaats waar de Bullewijk in de Amstel stroomt. Vermoedelijk heeft het 12de-eeuwse stamslot van de heren van Amstel tegenover de kerk gelegen, ter plaatse van de huidige Portugees-Isr. begraafplaats. Dat kasteel werd na verwoesting in 1204 niet meer herbouwd.Vanaf het begin van de 13de eeuw lag aan het einde van de Brugstraat een brug over de Amstel. Sinds Nieuwer-Amstel (Amstelveen) in 1278 een eigen kerk kreeg, spreekt men over Ouderkerk. Midden 17de eeuw ontstond de nu tot...

2018-03-30

Westeramstel in Ouderkerk aan de Amstel

(Amsteldijk-Noord 55, municipality of Amstelveen). This deep, white plastered country house northwest of Ouderkerk was built in 1720 for Andries Leenders. The basement room in the porch betrays that an older farm was used. The table facade with vases and bell-wall-shaped central part dating from the construction period is provided with Louis XIV forms. In 1792 Antonius Quirinus van Persijn took possession of the house and he added the current entrance. In the 19th century the house came into use...

2020-01-02

Bruggen in Ouderkerk aan de Amstel

De kerkbrug over de Bullewijk (bij Kerkstraat 1) is een in de 20ste eeuw vernieuwde houten ophaalbrug. De ijzeren basculebrug over de Amstel (Burg. Stramanweg ong.) verving in 1938-'39 de oude Lange Brug. Van die brugovergang resteert aan de zijde van Overamstel een in de kern 18de-eeuwse, rijzige gepleisterde brugwachterswoning (Amstelzijde 52).

2020-01-02

Westeramstel in Ouderkerk aan de Amstel

(Amsteldijk-Noord 55, gemeente Amstelveen). Dit diepe, wit gepleisterde buitenhuis ten noordwesten van Ouderkerk werd in 1720 gebouwd voor Andries Leenders. De onderkelderde opkamer in het voorhuis verraadt dat daarbij gebruik is gemaakt van een oudere boerderij.De uit de bouwtijd daterende lijstgevel met vazen en klokgevel-vormig middendeel is voorzien van Lodewijk XIV-vormen. In 1792 kreeg Antonius Quirinus van Persijn het huis in bezit en hij liet de huidige ingang toevoegen. In de 19de eeuw...

2018-03-30

Farms in Ouderkerk aan de Amstel

The recently restored village house farm Dorpsstraat 1 was built in 1699 and has a corrugated thatched roof, an upstairs room in the front house and a wooden business area. The fa├žade has been renewed around 1860. The 17th-century farmhouse Holendrechterweg 8 has an out-of-the-way upstairs room. At the edges of the Polder Rondehoep, south of Ouderkerk, there are several interesting farms. On the east side there are still some farms from the 17th century, such as Waver 34 (transversely built up...

2018-03-30

Bridges in Ouderkerk aan de Amstel

The church bridge over the Bullewijk (at Kerkstraat 1) is a wooden drawbridge renovated in the 20th century. The iron bascule bridge over the Amstel (Burg. Stramanweg approx.) Replaced the old Lange Brug in 1938-'39. From the bridge crossing on the side of Overamstel there is a 18th century, quaint plastered bridge operator's residence (Amstelzijde 52).

2020-01-02

Oostermeer in Ouderkerk aan de Amstel

(Amsteldijk-Noord 37, gemeente Amstelveen), gelegen ten noordwesten van Ouderkerk, is een buitenhuis in Lodewijk XIV-stijl, gebouwd in 1728 voor Willem Bus (naar zijn moeder ook wel Willem Spruyt genoemd). Dit tweelaagse gebouw met souterrain heeft een zandstenen pronkrisaliet en een achteruitbouw met tuinkamers. De twee L-vormige bouwhuizen dateren uit dezelfde tijd, evenals het rijke toegangshek met hardstenen posten in Lodewijk XIV-stijl. Van de tuinbeelden zijn de drie kinderfiguurtjes (1734...

2018-03-30

Oostermeer in Ouderkerk aan de Amstel

(Amsteldijk-Noord 37, municipality of Amstelveen), located northwest of Ouderkerk, is a country house in Louis XIV style, built in 1728 for Willem Bus (named after his mother Willem Spruyt). This two-storey building with basement has a sandstone pronkrisalite and a backward construction with garden rooms. The two L-shaped building houses date from the same time, as does the rich entrance gate with limestone posts in Louis XIV style. The three children's figures (1734, Jan van Logteren) and the '...

2018-03-30

Overamstel in Ouderkerk aan de Amstel

(Amstelveen municipality). This development originated at a stopping place on the west side of the Amstel. Various catering establishments owed their existence here mainly to the ferry connections to Amsterdam. Catering industry. The restaurant 'Paardenburg' (Amstelzijde 55), a broad cross-section dated '1702', is already mentioned in 1693. Already mentioned in 1636 as an inn is 'De Oude Prins' (Amstelzijde 37), that around 1880 its current form as plastered got a cross-country property. An 18th...

2020-01-02

De zandstenen banpaal in Ouderkerk aan de Amstel

ten noorden van Ouderkerk aan de Amstel (bij Amsteldijk-Noord 65, gemeente Amstelveen) bestaat uit een bakstenen voet en een obelisk met het wapen van Amsterdam. Deze banpaal werd in 1625 geplaatst ter markering van het bangebied van Amsterdam (een geografische mijl oftewel circa 7,4 km) en verloor na 1813 zijn functie.

2020-01-02

Boerderijen in Ouderkerk aan de Amstel

De recent gerestaureerde langhuishuisboerderij Dorpsstraat 1 werd in 1699 gebouwd en heeft een afgewolfd rieten dak, een opkamer in het voorhuis en een houten bedrijfsgedeelte. De voorgevel heeft men rond 1860 vernieuwd. De 17de-eeuwse boerderij Holendrechterweg 8 bezit een terzijde uitgebouwde opkamer. Aan de randen van de ten zuiden van Ouderkerk gelegen Polder Rondehoep liggen diverse interessante boerderijen.Aan de oostzijde bevinden zich nog enkele boerderijen uit de 17de eeuw, zoals Waver...

2020-01-02

Woonhuizen in Ouderkerk aan de Amstel

Een 17de-eeuwse kern heeft het rond 1880 verbouwde, gepleisterde pand Kerkstraat 46 met gekoppelde topgevels en in het midden de gevelsteen ‘De Korendrager’. Uit de 18de eeuw dateren de voormalige buitenhuizen Schoonzicht (Hoger Einde Zuid 17-18) en Hoogerlust (Hoger Einde Zuid 6), beide voorzien van een sobere gevel met omlijste ingang. Ook het buitenhuis Vredelust met naastgelegen koetshuis (Hoger Einde Zuid 15-16) heeft mogelijk een 18de-eeuwse oorsprong, maar werd rond 1860 verbo...

2020-01-02

Poldermolen in Ouderkerk aan de Amstel

‘De Zwaan’ (Binnenweg 2), een met riet gedekte achtkantige grondzeiler uit circa 1638, bemaalde de Klein-Duivendrechtse Polder.

2020-01-02

De voorm. Geref. kerk in Krimpen aan de Lek

De voorm. Geref. kerk (Molendijk 92b) is een zaalkerk uit 1926 met dakruiter. Sinds 1968 kerkt de gemeente in een nieuw gebouw (Hoofdstraat 90).

2020-01-02

De voorm. Geref. kerk in Aldeboarn

De voorm. Geref. kerk (Weaze 25) is een zaalkerk met tuitgevel, omlijste ingang en hoog zadeldak. De kerk werd in 1738 gebouwd als Doopsgez. kerk en in 1887 als Geref. kerk in gebruik genomen; thans heeft het gebouw een nietreligieuze bestemming.

2020-01-02

De voorm. Geref. kerk in Rockanje

De voorm. Geref. kerk (Vleerdamsedijk 24) is een eenvoudige kerk uit 1912 met dakruiter en aangebouwde woning.