2019-10-19

De voorm. (Doopsgez.) Noordervermaning in Westzaan

(Allanstraat 463) van de Waterlandse doopsgezinden is nu in gebruik bij de Geref. gemeente. Deze houten zaalkerk uit 1695 werd rond 1850 verbouwd en kreeg toen een deels gepleisterde stenen voorbouw in Willem II-gotiek voorzien van spitsboogvensters met ijzeren traceringen. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken en korbeelstellen met zwanenhalskorbelen. Op de orgelgalerij staat een door B.F. Bergmeijer gebouwd orgel (1870).