Wat is de betekenis van De voorm. Chr. bewaarschool in Wolphaartsdijk?

2024-06-17
Monumenten in Nederland: Zeeland

R. Stenvert en C. Kolman (2003)

De voorm. Chr. bewaarschool in Wolphaartsdijk

De voorm. Chr. bewaarschool (Oostkerkestraat 3), thans ‘De Brug’ geheten, is in 1934 gebouwd als een tweeklassig schoolgebouw met afgeplat schilddak en expressionistische details. Het ingangsportaal is nadien uitgebouwd.