Wat is de betekenis van DE VERZENEN TEGEN DE PRIKKELS SLAAN?

2020
2022-05-21
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

De verzenen tegen de prikkels slaan

zich verzetten tegen iets wat niet tegen te gaan is

1998
2022-05-21
Riemer Reinsma

Gezegden

DE VERZENEN TEGEN DE PRIKKELS SLAAN

De uitdrukking DE VERZENEN TEGEN DE PRIKKELS SLAAN komt uit de Bijbel: Handelingen 9 vers 5. Het verhaal gaat over de bekering van Saulus (de latere apostel Paulus). Saulus is een fel bestrijder van de opkomende christelijke kerk. Terwijl hij onderweg is naar Damascus, wordt hij omschenen door een licht uit de hemel, valt op de grond en hoort een s...

Lees verder
1982
2022-05-21
De Tale Kanaans

J. van Delden

de verzenen tegen de prikkels slaan

zich verzetten tot zijn eigen nadeel.

1977
2022-05-21
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate

de verzenen tegen de prikkels slaan

De verzenen (nadruk op de eerste lettergreep) tegen de prikkels slaan wil zeggen: opstandig zijn. Het beeld is ontleend aan dieren die weerspannig met de poten achteruitslaan en zich bezeren aan de stok die de drijver voert, en de uitdrukking is voortgekomen uit het Nieuwe Testament en wel uit de Handelingen der Apostelen (9 : 5), waar Jezus tot Sa...

Lees verder
1921
2022-05-21
Levende taal

T. Pluim - 1921

De verzenen tegen de prikkels slaan

zich op onverstandige wijze verzetten. De uitdr. is ontleend aan Hand. 9 : 5 (herhaald in Hand. 26 : 14). Op weg naar Damascus zag Saul plotseling Jezus vóór zich (zie Schillen), die tot hem zeide : „Saul, Saul wat vervolgt gij mij? Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan,” (d.w.z. het is pijnlijk voor uw zie...

Lees verder